Videotuotantoa iPadilla

by JuhaKiukas

Mobiilit ohjaajat hankkeen yhtenä tavoitteena Sammon ammattioopistossa oli tuttustua videoiden hyödyntämiseen opetuskäytössä. Tarkoituksena on luoda valmis malli, jonka avulla eri koulutusaloilla opiskelijat voisivat tuottaa pienimuotoisia ammatin opiskeluun liittyviä videoita iPad -tabletin avulla.

Mallissa kiinnitetään huomiota siihen, ettei tarvitse olla IT -virtuoosi saadakseen aikaan riittävän hyvätasoisen esityksen!

Seuraavilla sivuilla on esimerkkitutoannossa tuotetut dokumentit PDF -muodossa

Esimerkkivideo

Page created 18 February 2014, 2:15 PM / Page modified 09 December 2014, 4:08 PM
You can see this page because it is public.