Unohtuneiden käyttäjätunnusten tilaaminen by Kyvyt.fi -kehitys: Unohtuneiden Kyvyt.fi-tunnusten tilaus

Unohtuneiden Kyvyt.fi-tunnusten tilaus

Jokaisella Kyvyt.fi-käyttäjällä on ns. suorat tunnukset palveluun, vaikka kirjautuminen tapahtuisi Optima- tai Moodle-oppimisympäristön kautta. Näitä tunnuksia käyttäjät tarvitsevat erityisesti siinä vaiheessa kun he ovat valmistumassa omasta oppilaitoksestaan ja pääsy oppimisympäristöön päättyy.

Käyttäjän kannattaa palautella mieleensä Kyvyt.fi-käyttäjätunnukset hyvissä ajoin ennen valmistumistaan, jotta pääsy Kyvyt.fi-palveluun ei keskeydy.