Kognitiivinen ohjausteoria by Leena Mäkinen: Työkaluja

Työkaluja

Kognitiivisen ohjauksen työkaluja ovat esimerkiksi:

  • rationaalisesti etenevät kysymyspatteristot
  • tietokoneasvusteiset kyselyt
  • portfoliot
  • listojen teko vaihtoehdoista ja näiden arvottaminen
  • toimintasuunnitelmien tekeminen ja niiden seuraaminen