Ylläpitäjien tiedotteet by Kyvyt.fi -kehitys: Kyvyt.fi sulkeutuu / Kyvyt.fi service will be closed 30.6.2022

Kyvyt.fi sulkeutuu 30.6.2022

Kyvyt.fi-palvelun käyttö päättyy 30.6. 2022

Tämän ajankohdan jälkeen palveluun ei voi enää kirjautua, eivätkä tänne tallennetut materiaalit ole saatavilla.

Pyydämme teitä ystävällisesti tallentamaan järjestelmästä kaiken teille tarpeellisen materiaalin tulevaa käyttöä varten. Palvelun päättymisen jälkeen tallennettuja materiaaleja ei ole enää saatavissa.

Kuinka tallentaa materiaalit:
Portfolio > Vie portfolio 
Valitse formaatti: Itsenäinen HTML-sivusto
Klikkaa: Luo siirtotiedosto
Odota, että zip-tiedosto valmistuu ja valitse tallenuspaikka.

The Kyvyt.fi service will be discontinued on the 30th of June 2022.  

After this date, you can no longer log in and materials saved to the service are no longer available. Please save all necessary materials to your own devices for further use. After the Kyvyt.fi service is closed, you will not be able to download your materials. 

How to save your materials:
Portfolio> Export
Choose an export format: Standalone HTML website
Click: Generate export
Wait and save the file.