Teknisestä osaamisesta by Sometaduuniin-hanke: Ohjeita