Teknisestä osaamisesta by Sometaduuniin-hanke: Kouluttajan tärpit Kyvyt.fi:n käyttöä opastaessa

Kouluttajan tärpit Kyvyt.fi:n käyttöä opastaessa

1." Korosta, että Profiili"-sivu ei ole tarkoitettu henkilökohtaisen tiedon jakamiseen.

Profiilisivua ei pysty piilottamaan kyvyt.fi palvelun muilta käyttäjiltä. Ethän kokoa profiili-sivullesi siis henkilökohtaisia tietosuojaa edellyttäviä materiaaleja. Tarkista profiilisivujesi jakamisasetukset. Läsnäolijoiden listaukselta pääsee henkilön profiilisivulle.

2. Opasta käyttöoikeusten annossa ja korosta, että oikeudet tulee tallentaa ja linkki testata ennen jakoa.

Portfoliosivut ovat aina henkilökohtaisia, kunnes päätät ne erikseen jakaa. Portfoliosivun jakamiseksi käyttökelpoisin on useimmiten "Salainen URL" eli linkki. Mikäli sivun asettaa julkiseksi, on se kaikkien internetkäyttäjien luettavissa, kuten tämä minun pulinaportfolioni. Tällöin linkin voi kopioida katselutilassa osoiteriviltä.

HOX! Jos käyt hiirelläkin salasana-kentässä, tulkitsee alusta, että salasana on välilyönti. Portfolioon pääsyä ei useimmiten ole tarve vaikeuttaa salasanaa määrittämällä.

Voit tutustua tietosuojaselosteeseen.

3. Opasta hyödyntämään pilvipalvelut sisältöä kootessa

Jokaisella käyttäjällä on käytössään 200Mb tallennustilaa.  Tilan säästämiseksi kannattaa pohtia, mitä vie portfolioon ja mitä voi julkaista muualla ja linkittää alustalle. Esimerkiksi videot voit julkaista YouTubessa ja upottaa portfolioon, diaesitykset taas SlideShare-palvelussa. Lisäksi tiedostoja voi sijoittaa pilvipalveluihin ja linkittää lähteen.

4. Opasta huomioimaan tekijänoikeudet ja salassapitovelvollisuudet

Portfolion tekijän tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että kohteen jakamiseen on niin tekijänoikeuksien kuin myös salassapitovelvoitteiden näkökulmasta oikeus. 

Kaikilla aloilla on tärkeää sopia projekteissa toimeksiantajan kanssa, missä määrin projektin tuloksia on lupa muissa yhteyksissä käyttää. Vaikka projektin tekijälle jäisi tekijänoikeudet tuloksiin, salassapitovelvollisuus voi estää työn tai sen osien julkaisemisen.

Edellä mainittujen asioiden huomiointi on erityisen tärkeää näyteportfoliota koottaessa.

Myös henkilötietoja koskevat säädökset voivat estää tietyntyyppisen sisällön julkaisemisen. On hyvä harkita myös, mitä tietoja itsestään julkisesti saataville antaa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tulee ottaa kaikissa raporteissa ja muissa kirjallisissa töissä huomioon, että salassapito säilyy, eikä asiakasta/potilasta pysty kukaan tunnistamaan. Tällöin opiskelija ei voi ilmoittaa, missä työyksikössä tai ympäristössä on tehnyt ko. työn. Salassapitovelvollisuus säilyy opiskelun loputtuakin.