Teknisestä osaamisesta by Sometaduuniin-hanke: Ethän jää opiskelijan oppimisen esteeksi?

Ethän jää opiskelijan oppimisen esteeksi?

"Järjestelmiä on niin paljon! Miksi vielä tarvitaan yksi lisää?"  on kysymys, jonka olen kuullut monesti. Tämä kysymys kielii siitä, että kysyjä ei ole aivan vielä ymmärtänyt, mistä minussa on kyse. Yllä on kuvassa esitetty opettajan hallinnoimman ja opiskelijan hallinnoiman oppimisympäristöjen eroja. Tärkeimpinä eroavuuksina korostuvat sisällön saavutettavuus pitkällä tähtäimellä sekä  tekijänoikeuskysymykset. Henkilökohtaista oppimisympäristöä tarvitaan asioiden kokoamiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yksi suurimpia mutkia matkassa pedagogisessa soveltamisessani on opettajien pelot: "Mitä jos opiskelijan taidot eivät riitä ja joudun ohjaamaan paljon? Eihän resurssini riitä!" "Entä oma osaamiseni? Enhän minäkään osaa."

On tietysti totta, että uudet asiat aina vaativat pysähtymistä ja opettelua, mutta ajanmyötä perustekeminen rutinoituu. Opettajan ja ohjaajan työn näkökulmasta tärkeää olisi kuitenkin tutustua portfolioalustan teknisiin ominaisuuksiin, jotta pedagoginen hyödyntäminen mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Tutustumisen voi aloittaa vaikka kokoamalla oman ensimmäisen portfolionsa. Se voi olla tarkoitutettu kansainvälisille yhteistyökumppaneille omasta osaamisesta tai esimiehelle viime vuoden pedagogisesta kehittämisestäsi.

Miten sitten opiskelijoiden osaaminen? Tätä kehotan lähestymään seuraavalla reseptillä: koulutetaan opiskelijat jo opintojen alkaessa portfolion merkitykseen ja tekniseen käyttöön ja harjoitellaan alustan käyttöä ensimmäisissä opinnoissa tehtävistä riippumatta tekemällä ne portfoliosivulle. Annetaan näissä kohti riittävä tuki myös niille, joiden taitotaso on heikko. He tarvitsevat myös yleistä tietoteknistentaitojen ohjausta, jonka tarve voidaan portfoliotyöskentelyssä tunnistaa.

Otathan siis itseäsi niskasta kiinni ja voita tekniset pelkosi. Digiaikana emme voi jäädä opiskelijan oppimisen esteeksi. Alla on avuksi käyttöönottoa helpottavia ohjeita.