Lisää lähteitä by Sometaduuniin-hanke: Lisää lähteitä

Lisää lähteitä

Lähde Miksi tutustua lähteeseen?

Laurea Journal: Unelma opiskelijoiden digivalmiuksien kehittämisestä ePortfoliota kokoamalla

Asiantuntijapuheenvuorossa haastattelemme Unelma-Pulina Portfoliota, joka on perehtynyt sosiaalisen median käyttöä työnhaussa ja rekrytoinnissa edistävän Sometaduuniin-hankkeen aikana ePortfolion pedagogisiin mahdollisuuksiin ja tehnyt asiasta oppimateriaalin, joka toimii aihetta käsittelevän verkkokoulutuksen perustana.

Haastattelussamme Unelma-Pulina esittää korkeakouluille haasteen opiskelijoiden digivalmiuksien kehittämisestä, jota ePortfolion käyttöönotto opiskelijan omaksi oppimisympäristöksi voidaan valjastaa tukemaan. 

Kooste e-portfolion käytöstä korkeakoulukentällä

Koosteraportin tarkoitus on tarkastella e-portfolion soveltamista korkeakoulukontekstissa kirjallisuuden ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta. Raportin lopusta löytyy käytettyjen lähteiden lisäksi linkkilista aiheen kannalta hyödyllisiin aineistoihin ja oppaisiin. Raportin on koostanut Sometaduuniin-hankkeen Laurean hankeassistetti Saara Gröhn osana hankkeen portfoliokäytänteiden kehittämistehtävää.

Portfolion ohjauskäytänteitä

Diat portflion ohjauskäytänteitä koskevasta webinaarista (4.12.2017). Tallenteella Laurean, UEF:in, HAMKin sekä Savonian edustajat kertovat käytänteistään.Tallenne webinaarista alkaa hieman kesken, mutta ethän anna sen haitata.

Empowering ePortfolio Practices (EEP) -ERASMUS-hankkeen julkaisuja

HAMK Unlimitedissä on julkaistu runsaasti artikkeleita portfoliosta niin opiskelijan, opettajan kuin työelämän näkökulmasta englanniksi. Minullakin on vielä tämä tarjonta vielä osittain perkamatta. Haluaisitko suositella minulle jotakin erityisesti? Voit jättää vinkkisi kommentteihin!

HAMK Journal: The value of ePortfolios in recruitment and human capital management processes

Tutkimukseen perustuva artikkeli siitä, miten työantajat näkevät portfoliot. Artikkeli on syntynyt edellämainitun EEP-hankkeen tuloksena, mutta halusin nostaa tämän erikseen listalle sen konkreettisen ja monipuolisen sisällön takia. 

mPortfolio homepage

Electronicportfolios.org

Tohtori Helen Barrettin aarreaitat! Pitkänlinjan kehittäjä ja tutkija on koonnut aineistonsa ja vinkkinsä käyttöösi. Jos suunnittelet pidempää kurssia portfolion käytöstä tai eri työkalujen tai digitaalisen tarinankerronnan opettelua, on nämä sivustot vierailunarvoisia, vaikka ajan myötä ihan kaikki linkit eivät enää toimikaan ja tutkiminen vie aikaa. Cool

Poluttamo hankkeen webinaari Multimodaalisuus, ePortfoliot ja oppiminen 8.5.2018

Webinaarissa käsitellään multimodaalisuutta eli informaation saavutettavuutta monessa muodossa niin opettajan materiaalien tuottamisen kuin portfolion tuottamisen näkökulmasta.

Oma huomioni kiinnittyi webinaarissa erityisesti työkalukoontiin, joilla puheesta saa tekstiä tai päinvastoin sekä HAMKin kuvaukseen, miten heillä portfoliota käytetään, joka alkaa kohdasta 27:46.