Maarit Marttila's profiilikuva Maarit Marttila

Jäsen instituutiossa: Tampereen seudun ammattiopisto

Minusta

 

Hei!

Opetan toisella asteella liikuntaa, terveystietoa ja työkykyä sekä hyvinvointia. Työhöni kuuluu myös yto-aineiden yhdyshenkilötehtävät kolmessa toimipisteessä sekä liikunnan aineryhmän puheenjohtajuus.

Koulutukseltani olen liikuntatieteiden tohtori, terveystiedon aineenopettaja ja opinto-ohjaaja. 2017 - 2018 suoritin koulutusjohtamisen opintoja saaden näin mm. rehtorin kelpoisuuden. Nuorempana olen opiskellut ammatilliseksi opettajaksi, liikunnanohjaaja (AMK) -tutkinnon, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi ja seikkailukasvattajaksi/opastehtäviin sekä toimistotyöntekijäksi. Näiden alojen töitäkin olen ehtinyt tehdä vuosia ennen kuin suuntauduin puhtaasti opetustehtäviin.

Oppiminen eri tavoin on kiinnostanut itseäni aina ja siksi tutkin liikuntapedagogiikan väitöskirjassani elämys- ja seikkailupedagogisen luontoliikunnan ja oppimisen välisiä yhteyksiä. Tarkastelin menetelmän soveltuvuutta opetussuunnitelmien tavoitteisiin ja toteutukseen. Väittelin 14.5.2016 Jyväskylän yliopistolla. Oheisesta linkistä löydät väitöskirjani.

Väitöstilaisuudessa pitämäni lectio pureutui elämys- ja seikkailupedagogisen luontoliikunnan ja opetuksen ja oppimisen ajankohtaisiin kysymyksiin.

Väitökseni jälkeen olen antanut asiantuntemustani tutkielmien ja erilaisten opinnäytteiden tekemiseen niin yliopistoilla kuin ammattikorkeakouluissa (ks. esim. Markus Mäntymaan pro gradu -tutkielma Lapin yliopistolta). Olen myös jatkanut opiskelua, mm. koulutusjohtamisen eli rehtorin opintojen parissa. Tutkimusta teen edelleen opetustyöni ohessa liikunnan kentällä, tällä hetkellä aiheenani on kehollisuus. Tutkimusta kehollisuudesta teen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Elämänmottoni taitaa olla "Ongelmat on tehty ratkaistaviksi".

Harrastan innokkaasti liikuntaa ja etenkin luontoliikuntaa laidasta laitaan. Toimin myös Suomen Ladun paikallisyhdistyksessä Vesilahden Luonto ja Latu ry:ssä. Vuoden 2019 alusta aloitan työskentelyn Suomen Ladun hallituksessa Hämeen latualueen ehdottamana. Myös Ulko-opet ry on osa latulaisuuttani.

Suora linkki blogiini Seikkaillen liikuntatiedettä

Esityksiäni löydät täältä ja täältä.

Tutkinto Liitetiedostot
Liikuntatieteiden tohtori - Jyväskylän yliopisto. Väitöstutkimukseni nimi: Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa: Etnografinen tutkimus. Tutkintoon sisältyi erityisliikunnan opettaja-opintoja, erityisliikuntaa, kasvatustiedettä ja -sosiologiaa sekä tieteellisiä opintoja.
2011 - 14.6.2016
0
Opetustoimen hallinto ja johtaminen (25 op), nykyisin Koulutusjohtamisen perusopinnot, antaa muun muassa rehtorin kelpoisuuden. Arviointia: "Sinulla on vahva kokemus opetusalalla sekä opettajana että tutkijana. Tunnet itsesi hyvin. Peruslähtökohtasi opettajan tehtävässä on syvän humaani... Pedagoginen rakkaus on opettajuutesi perusta, se on arvokas perusta myös johtajuudelle. Johtajuusfilosofiapohdintasi on huikeaa luettavaa... Olen iloinen niiden oppijoiden puolesta, joilla on ilo työskennellä kanssasi ja toivon, että myös opetushenkilöstö pääsisi kokemaan sinun johtajuuttasi. Olen varma, että heillä olisi turvallinen olo sinun kanssasi työskennellessään."
0
LitM, terveystiedon aineenopettaja - Jyväskylän yliopisto. Arvosanoilla erinomainen, pro gradu -tutkielma arvosanalla erinomainen.
2008 - 2010
0
Opinto-ohjaaja - Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu
2008 - 2010
0
Opettaja - Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
2006 - 2007
0
Liikunnanohjaaja (AMK) - Rovaniemen ammattikorkeakoulu
2001 - 2005
0
Aikuiskasvatuksen ja kasvatustieteen perusopinnot - Tampereen yliopisto. Arvosana erinomainen.
2002 - 2002
0
Seikkailu- ja elämyspedagogi - Tampereen sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
1999 - 2000
0
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja - Hoikan opisto. Suuntautuminen erityisliikuntaan ja taiteeseen ja ilmaisuun.
1997 - 1999
0
Toimistotyöntekijä - Oppisopimuskoulutus, Tampere
1986 - 1988
0
¤ Osaamisperusteisuus opiskelijan ja opettajan työssä (3 op), Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus, 2016. ¤ Miksi ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan liikuntaa ja terveystietoa (3 op), Jyväskylän yliopisto, 2013. ¤ Physical activity and well being in children and adolescents -kurssi (5 op) (pohjoismainen) Islannissa, University of Iceland, 2012. ¤ Virkamiesruotsi, Jyväskylän yliopisto, 2009. ¤ Reittiluokittelija-koulutus, Suomen Latu, 2007. ¤ Työpaikkaohjaajan asiantuntijakoulutus (2 ov.), Kankaanpään opisto, 2007 ¤ Ensiapu I ja II alkaen 1986. Viimeisin kertaus 2012. ¤ Hygienia-passi, Loimaan ammatti-instituutti, 2005. ¤ Iloa liikkeelle iltapäiviin -kurssi, Nuori Suomi, syksyn 2005 aikana. ¤ Melontapedagogi, Tampereen sosiaali- ja terveysalan opisto, ammatillinen täydennyskoulutus, lukuvuosi 2004–2005. ¤ Opekon koulutusta lisäopetuksesta työhöni liittyen 2004 sekä erilaisia seminaareja erityisopetuksesta ja nuorten osallisuudesta 2003–2004. ¤ Jääkiipeilyn peruskurssi, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2004. ¤ Vauva- ja perheuinnin ohjaaja, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2004. ¤ Suomen Ladun opas -kaste, Suomen Latu, 2001. ¤ Elämyspedagogin tekniset taidot, Kajakkimelonta, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, 2000. ¤ Avartti-ohjaaja, Opetusministeriö ja Nuori Kulttuuri, 2000. ¤ Köysitoiminnanohjaaja-koulutus Suomen Kiipeilyliitto, 2000. Kouluttajapäivillä 16.10.2005. ¤ Melontaohjaaja, Suomen Kanoottiliitto, 2000. Uusittu 2003. Vuodesta 2005 voimassa jatkuvasti. ¤ Yleisurheilutuomari, Hämeen Liikunta- ja Urheilu, kevät 2000, 2005. ¤ Aerobic-ohjaaja, SVoLi, 2000. ¤ Suomen Ladun retkeilyn peruskurssi, Hoikan opisto, 1999. ¤ Uimaopettajan peruskurssi, Hoikan opisto, 1998. ¤ Kädentaitojen työpaja, Kankaanpään opisto, 1998. ¤ Liikuntarajoitteisten ohjaaminen vedessä, Hoikan opisto, 1998.
0
Asema Liitetiedostot
Liikunnan, terveystiedon, työkyvyn ja hyvinvoinnin sekä uraohjauksen opettaja, yto-yhdyshenkilö, liikunnan aineryhmän pj., pedacoach -opetusmenetelmien kehittämistyö: Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä, vuodesta 2013 Tampereen seudun ammattiopisto
2010
0
Koulutustehtäviä oman varsinaisen työni ohessa.
0
Liikunta- ja nuorisosihteeri, Satakunnan alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämisverkoston yhteyshenkilö Opetushallituksessa: Kiikoisten ja Lavian kunnat
2007 - 2010
0
Liikunnan ja terveystiedon opettaja: Kankaanpään opisto
2007 - 2009
0
Liikunnanohjaaja, erityisliikunnan vastaava, liikunnan ja terveystiedon opettaja erityiskoulussa: Loimaan kaupunki
2005 - 2007
0
Nuorisotoiminnan ohjaaja, lisäopetuksen ohjaaja sekä liikunnan-, terveystiedon- ja elämänhallinnan opettaja joustavan lisäluokan oppilaille : Lempäälän kunta
2003 - 2004
0
Vanhempainloman sijaisuus
0
Kotiäiti: Oma perhe
1989 - 1997
0
Toimistotyöntekijä: Lehtitoimisto Hyttinen
1986 - 1988
0
Työskentelyä kirjastossa ja terveyskeskuksen toimistossa
0
Otsikko Liitetiedostot
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille.
0
Luokanopettajaopiskelijat Lapin yliopistolla lukevat väitöskirjaani oppimateriaalinaan.
0
Vuoden 2013 PedaPositiivari (Atto-opettajat), Tredu.
2013
0
Luottamustoimet: ¤ Suomen Latu ry:n hallituksen jäsen 2019 -. ¤ Valtakunnallinen Ulko-opet ry, hallituksen jäsen 2017 -. ¤ Seikkailukasvatusverkoston ohjausryhmän jäsen 2016 - 2018. ¤ Valtakunnallisen tavoitteellisen seikkailutoiminnan tutkimusryhmän jäsen 2011–. ¤ Vesilahden Luonto ja Latu ry:n hallituksen varajäsen vuosia ja 7.11.2005 alkaen hallituksen puheenjohtaja. ¤ Lempäälän Lukio, johtokunnan jäsen 2005–2013. Puheenjohtaja 2010–2013. ¤ Suomen Ladun lasten ja nuorten toimikunnan jäsen 2014-2016 ja viisijäsenisen koulutustoimikunnan jäsen 2005–2007. Tehtäviin valitaan kolmivuotiskaudeksi. Koulutustoimikunnassa toimenkuvaan kuului luontoliikunnan koulutuksen koordinointi, kehittäminen, laadunvalvonta jne. Suomessa ja myös kansainvälisen koulutuksen seuraaminen. ¤ Vesilahden kunta, Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen 2005–2008. ¤ Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osaston johtokunnan jäsen 1991–2001 osallistuen perhekahvilatoimintaan sekä vetäen Nappulajumppaa.
0
Vuoden Valmentaja 2001 Vesilahden kunnassa nimikkeellä Tyttö-liikuttaja.
2001
0
Otsikko Liitetiedostot
0
0
Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa. Artikkeli LIITO-lehdessä helmikuussa 2017.
2017
0
0
0
0
0
0
PathwaysThe Ontario Journal of Outdoor Education Spring 2013, 25(3) ISSN: 0840-8114

https://www.coeo.org/wp-content/uploads/pdfs/Digital_Pathways/Pathways_25_3.pdf

0
Kukaan ei syrjäydy – Nuoriso-ohjaajien ohjausosaamisen ja ohjauspalveluiden kehittäminen Kiikoisten ja Lavian kunnissa, opinto-ohjauksen kehittämistyö, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu 2010.
2010
0
¤ Oppimisen ilo löytyy luonnosta. Pohdittua -teksti Liikunta&Tiede -lehdessä syyskuussa 2010.
2010
0
0
Liikunnan kehittämisohjelmat, Kiikoinen ja Lavia 2008. Työryhmän sihteeri ja ohjelmien kokoaja/kirjoittaja.
2008
0
Kolmen henkilön yhteistyö. (Julkaistiin myös tieteellisenä julkaisuna TAMK:ssa).

http://www.tamk.fi/-/asiantuntevaksi-metsatalousinsinooriksi-kehittyminen-alkaa-tamkissa-ongelmalahtoisesti-oppien

0
Yhteistyöllä enemmän: Vertaisohjaajia ikääntyneiden erityisliikuntaa vetämään. Ajankohtaista Liikunta&Tiede -lehdessä 1/2006.
2006
0
Loimaan kaupungin erityisliikunnan kehittämisohjelma 16.3.2006. Erli-työryhmän tuotos.
2006
0
Seikkailukasvatus, yksi palanen elämän palapelissä tavoitteena aidoksi, kokonaiseksi ja rakastavaksi ihmiseksi kasvaminen, opinnäytetyö, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, sosiaali- terveys- ja liikunta-ala, liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma 2005
2005
0
Lempäälän kunnan lisäopetuksen opetussuunnitelma – Joustava lisäluokka. Työryhmän tuotos 9.9.2004.
2004
0
Kirjoittajat Tiina Kujala, Tampereen yliopisto; Maarit Marttila, Tampereen kaupunki / Tredu. Suullinen esitys Maarit Marttila. Abstraktit oheisesta linkistä: Toimin täällä myös kahden teemaryhmän emäntänä yhdessä kolmen kollegani kanssa.

https://events.uta.fi/kt-paivat2018/wp-content/uploads/sites/13/2018/11/Abstraktikirja.pdf

Liitetiedostot
Diat, Kasvatustieteen päivät 2018, Marttila.pdf (985,4K) - Lataa koneellesi
1
AIESEP World Congress 2018. Edinburgh. 25. - 28.7.2018.

http://aiesep2018.efconference.co.uk/

0
Vierumäellä Suomen urheiluopistolla Valtakunnallisilla Seikkailukasvatuspäivillä 2018 yksi pääluennoista. Kuulijoita 200 kasvatus- opetus- ja terapia-alan ammattilaista.

https://seikkaillenliikuntatiedetta.files.wordpress.com/2018/03/seikkailukasvatuspc3a4ivc3a4t-2018-marttila.pdf

0
0
Posteri: Elämys ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa: Etnografinen tutkimus. Liikuntatieteen päivät 2017, Jyväskylä. Kansainvälinen tieteellinen konferenssi. Esityksistä julkaistiin myös tutkimustiivistelmät Liikunta&Tiede -lehdessä 54 (4/17).
2017
0
Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa. Suullinen esitys Ulos - Ut - Out - ulkona oppimisen kansainvälisessä suurtapahtumassa Turussa ja "Tutkijat ulos kammioista" -työpajan ohjaaminen 7:n muun tutkijan kanssa 5.6.2017.
2017
0
Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetus- ja ohjausmenetelmänä sosiaali- ja terveysalalla. Teemasessioesitys Taito2017-konferenssissa Tampereella 26.4.2017.
2017
0
Mitä seikkailukasvatus ja elämyspedagogiikka tarjoavat johtamiseen. Työpajat Oppia ikä kaikki -verkostohankkeen (valtakunnallisen Osaava-ohjelman Pirkanmaan alueellinen verkosto) päätösseminaarissa Tampereella 23.3.2017.
2017
0
Elämys- ja seikkailupedagogiikan yhdistäminen opetustilanteisiin. Suullinen esitys Pedatorilla Ylöjärvellä 11.11.2016.
2016
0
Liikuntapedagoginen näkökulma elämys- ja seikkailupedagogiikkaan. Suullinen esitys Alueellisilla Seikkailukasvatuspäivillä Virroilla 29.10.2016.
2016
0
Erilaiset liikkujat: Monikulttuuriset ryhmät, erityistä tukea tarvitsevat lapset. Suullinen esitys Suomen Ladun Latunen-verkoston verkostotapaamisessa 15.10.2016.
2016
0
Seikkailupedagogiikka. Suullinen esitys Ammatillisen erityisopetuksen valtakunnallisilla opintopäivillä Tampereella 30.9.2016.
2016
0
Luontoliikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Suullinen esitys Jyväskylän yliopiston yliopistoliikunnan kurssilla 23.2.2016.
2016
0
"Oon oppinut keskittyyn, tekeen kunnolla töitä" - Etnografinen tutkimus elämys- ja seikkailupedagogisesta luontoliikunnasta opetussuunnitelman toteutuksessa. Abstrakti ja suullinen esitys Kasvatustieteen päivillä Vaasassa 20.11.2015.
2015
0
Learning in the nature - Integrating outdoor adventure education into the curriculum for adolescents with learning disabilities. Esitelmä valmisteilla olevasta väitöskirjastani. Nordisk konferens i anpassad fysisk aktivitet och handikappidrott – Nordic Conference in APA and Disability Sport, Pajulahti (pohjoismainen), 8/2015.
2015
0
Supporting learning with outdoor adventure education. Esitelmä tutkimussuunnitelmastani Physical activity and well being in children and adolescents -kongressissa (pohjoismainen) Islannissa 6/2012 tohtoriopintoihini liittyen.
2012
0
Puheenvuoro seikkailu- ja elämyskasvatuksesta. Mitä minä siitä ajattelen. Valtakunnalliset Seikkailukasvatuspäivät Lohjalla tammikuussa 2011.
2011
0
Loimaan kaupungin erityisliikunnan ohjaus on kehittynyt ripeästi. Esitelmä Valtakunnallisilla Erityisliikunnan päivillä Jyväskylässä 8/2006 yhdessä Harri Kärkkään kanssa ja Tieteiden Talossa 4/2007.
2006/2007
0
Esitelmiä Terveysliikunnasta erilaisilla neuvottelupäivillä ja seminaareissa 2005–. Väitöskirjatyöni esittelyä useilla Seikkailukasvatuspäivillä tutkijatapaamisissa.
2005 -
0