Unelma-Pulinan portfolio

by Sometaduuniin-hanke

"Järjestelmiä on niin paljon! Miksi vielä tarvitaan yksi lisää?"  on kysymys, jonka olen kuullut monesti. Tämä kysymys kielii siitä, että kysyjä ei ole aivan vielä ymmärtänyt, mistä minussa on kyse. Yllä on kuvassa esitetty opettajan hallinnoimman ja opiskelijan hallinnoiman oppimisympäristöjen eroja. Tärkeimpinä eroavuuksina korostuvat sisällön saavutettavuus pitkällä tähtäimellä sekä  tekijänoikeuskysymykset. Henkilökohtaista oppimisympäristöä tarvitaan asioiden kokoamiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi.

Yksi suurimpia mutkia matkassa pedagogisessa soveltamisessani on opettajien pelot: "Mitä jos opiskelijan taidot eivät riitä ja joudun ohjaamaan paljon? Eihän resurssini riitä!" "Entä oma osaamiseni? Enhän minäkään osaa."

On tietysti totta, että uudet asiat aina vaativat pysähtymistä ja opettelua, mutta ajanmyötä perustekeminen rutinoituu. Opettajan ja ohjaajan työn näkökulmasta tärkeää olisi kuitenkin tutustua portfolioalustan teknisiin ominaisuuksiin, jotta pedagoginen hyödyntäminen mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Tutustumisen voi aloittaa vaikka kokoamalla oman ensimmäisen portfolionsa. Se voi olla tarkoitutettu kansainvälisille yhteistyökumppaneille omasta osaamisesta tai esimiehelle viime vuoden pedagogisesta kehittämisestäsi.

Miten sitten opiskelijoiden osaaminen? Tätä kehotan lähestymään seuraavalla reseptillä: koulutetaan opiskelijat jo opintojen alkaessa portfolion merkitykseen ja tekniseen käyttöön ja harjoitellaan alustan käyttöä ensimmäisissä opinnoissa tehtävistä riippumatta tekemällä ne portfoliosivulle. Annetaan näissä kohti riittävä tuki myös niille, joiden taitotaso on heikko. He tarvitsevat myös yleistä tietoteknistentaitojen ohjausta, jonka tarve voidaan portfoliotyöskentelyssä tunnistaa.

Otathan siis itseäsi niskasta kiinni ja voita tekniset pelkosi. Digiaikana emme voi jäädä opiskelijan oppimisen esteeksi. Alla on avuksi käyttöönottoa helpottavia ohjeita.

 

Tällä hetkellä tutkiskelen Bulb-portfolioalustaa ja sen mahdollisuuksia. Tämä salainen linkki vie sivulle, jossa sen toimintoja pohdiskelen. Luulen, että salainen linkkikin listautuu Googleen, jos sen julkiselle sivulle linkittää. Auta minua ymmärtämään näitä lainalaisuuksia ja klikkaa linkkiä!

Päivitys 23.10.2019: Salainen sivu löytyy nyt Googlesta. Oppituntina siis, että linkin jakaminen paikkoihin, joita hakukone indeksoi, johtaa salaisenkin linkin takana olevan sisällön tulemiseksi julki. Ole siis huolellinen missä linkkejä jaat!

Kyvyt.fi alustan esittely (Discendum)

1." Korosta, että Profiili"-sivu ei ole tarkoitettu henkilökohtaisen tiedon jakamiseen.

Profiilisivua ei pysty piilottamaan kyvyt.fi palvelun muilta käyttäjiltä. Ethän kokoa profiili-sivullesi siis henkilökohtaisia tietosuojaa edellyttäviä materiaaleja. Tarkista profiilisivujesi jakamisasetukset. Läsnäolijoiden listaukselta pääsee henkilön profiilisivulle.

2. Opasta käyttöoikeusten annossa ja korosta, että oikeudet tulee tallentaa ja linkki testata ennen jakoa.

Portfoliosivut ovat aina henkilökohtaisia, kunnes päätät ne erikseen jakaa. Portfoliosivun jakamiseksi käyttökelpoisin on useimmiten "Salainen URL" eli linkki. Mikäli sivun asettaa julkiseksi, on se kaikkien internetkäyttäjien luettavissa, kuten tämä minun pulinaportfolioni. Tällöin linkin voi kopioida katselutilassa osoiteriviltä.

HOX! Jos käyt hiirelläkin salasana-kentässä, tulkitsee alusta, että salasana on välilyönti. Portfolioon pääsyä ei useimmiten ole tarve vaikeuttaa salasanaa määrittämällä.

Voit tutustua tietosuojaselosteeseen.

3. Opasta hyödyntämään pilvipalvelut sisältöä kootessa

Jokaisella käyttäjällä on käytössään 200Mb tallennustilaa.  Tilan säästämiseksi kannattaa pohtia, mitä vie portfolioon ja mitä voi julkaista muualla ja linkittää alustalle. Esimerkiksi videot voit julkaista YouTubessa ja upottaa portfolioon, diaesitykset taas SlideShare-palvelussa. Lisäksi tiedostoja voi sijoittaa pilvipalveluihin ja linkittää lähteen.

4. Opasta huomioimaan tekijänoikeudet ja salassapitovelvollisuudet

Portfolion tekijän tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että kohteen jakamiseen on niin tekijänoikeuksien kuin myös salassapitovelvoitteiden näkökulmasta oikeus. 

Kaikilla aloilla on tärkeää sopia projekteissa toimeksiantajan kanssa, missä määrin projektin tuloksia on lupa muissa yhteyksissä käyttää. Vaikka projektin tekijälle jäisi tekijänoikeudet tuloksiin, salassapitovelvollisuus voi estää työn tai sen osien julkaisemisen.

Edellä mainittujen asioiden huomiointi on erityisen tärkeää näyteportfoliota koottaessa.

Myös henkilötietoja koskevat säädökset voivat estää tietyntyyppisen sisällön julkaisemisen. On hyvä harkita myös, mitä tietoja itsestään julkisesti saataville antaa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tulee ottaa kaikissa raporteissa ja muissa kirjallisissa töissä huomioon, että salassapito säilyy, eikä asiakasta/potilasta pysty kukaan tunnistamaan. Tällöin opiskelija ei voi ilmoittaa, missä työyksikössä tai ympäristössä on tehnyt ko. työn. Salassapitovelvollisuus säilyy opiskelun loputtuakin.

Verkkokoulutus e-portfolion teosta (0:44:35)

Feedback

Comments are moderated. If you choose to make this comment public, it will not be visible to others until it is approved by the owner.
Page created 04 September 2018, 9:02 AM / Page modified 23 October 2019, 11:01 AM
You can see this page because it is public.