Unelma-Pulinan portfolio

by Sometaduuniin-hanke

Eliademyn portfoliokoulutuksen tehtävässä 1.2. haastetaan pohtimaan portfolion käyttömahdollisuuksia oman oppilaitoksen pedagogisessa tomintatavassa, prosesseissa ja ylipäätään tavoitteiden saavuttamisessa. Mitä ideoita sinulla on syntynyt? Jaa ajatuksesi sivuani kommentoiden. Voit kommentoida joko julkisesti tai yksityisesti.

Feedback

Comments are moderated. If you choose to make this comment public, it will not be visible to others until it is approved by the owner.
Page created 09 January 2019, 10:54 AM / Page modified 09 January 2019, 11:00 AM
You can see this page because it is public.