Unelma-Pulinan portfolio

by Sometaduuniin-hanke

Minusta on hyötyä myös opettajalle: mahdollistan oppimisprosessin seuraamisen ohjauksen ja opetuksen valmistelemiseksi. Tälle sivulle olen kerännyt vinkkejä portfoliopedagogiikan kehittämiseen.

Pedapulinablogi

Blog entries tagged pedapulinaa by Sometaduuniin-hanke

Yksi yleinen "mutta"-lause opettajilta on se, että minun teolle ei jää muulta aikaa. Tekemiseni nähdään ylimääräisenä. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Minusta voin syntyä siten, että kokoan laajemmin erilaista sisältöä ja myöhemmässä vaiheessa voin valita, karsia, yhdistellä ja kiteyttää kuhunkin tarkoitukseen näytesalkun.

Parhaimmillaan opettaja kuitenkin miettii sitä, millainen tuotos portfolioon sopisi. Näin tulee arvioitua niin oppimisprosessia kuin sen työelämärelevanssia. Jostain pitää todennäköisesti luopua voidaakseen synnyttää jotain uutta.

Minua tehdessä voi oppia aivan valtavasti asioita, mutta sitä ei kannattaisi opettajana jättää sattuman varaan tai skipata mahdollisuutta antaa palautetta monenlaisesta kehittyvästä ja näkyväksi tulevasta osaamisesta. Alle olen koonnut muutamia artikkeleita, joissa sisällön integroimista pohditaan tai tästä annetaan esimerkkejä.


 

Lähde

 

Kuvaus

ePortfolio ja multimodaalisuuden hyödyntäminen osaamisen digitaalisessa dokumentoinnissa

Artikkelissa kerrotaan mitä tarkoitetaan multimodaalisuudella ja herätetään pohtimaan, miten TVT-taitojen osaamisen kehittämisen tavoitteita voi yhdistää portfoliotyöskentelyyn.

Kirjoittajina Merja Saarela *(HAMK*) ja Taru Koivisto (Kiipulan ammattiopisto) Poluttamo-hankeesta. Artikkeli on alunperin julkaistu SeOppi 2/2017 lehdessä (s. 12-13).

 

ePortfolio Develops and Demonstrates Digital Abilities (2018)

Artikkelissa kuvataan erilaisia digitaalisia välineitä, joita portfolionteossa voi hyödyntää ja joiden käytönopettelua voi integroida opintoihin. Lapin AMK:n matkailun ohjelman esimerkissä kuvataan myös, miten portfolion tekoon integroituu henkilöbrändäys ja hakukonemarkkinointi.

Kirjoittajina Miina Kivelä (TAMK), Outi Kähkönen (Lapin AMK) ja Anna Nykänen (Laurea) Sometaduuniin-hankkeesta.

 

Audiotallenne: Katkelmia Taru Koivoston opinnäytetyöstä

Lainaan katkelmia opinnäytetyöstä ”ePortfolio : valmentavan koulutuksen opiskelijoiden osaaminen näkyväksi digitaalisesti” (2017). Taru kuvaa  teknisten taitojen harjoittelua käytännössä yhdessä opiskelijoiden kanssa.

 

 


Olemassa on valtaisa määrä ilmaisia työkaluja, jotka auttavat niin arjessa kuin työssä! Voimme auttaa opiskelijoita ottamaan näitä välineitä suunnitelmallisesti käyttöön. Osalla saa mainiota sisältöä portfolioon tai luoda itsellään portfolion (esim. Canva, Prezi, Twitter, Blogger, Padlet, Pinterest, QR-koodi, jos portfolio tuloste) tai niiden teon dokumentointi luo kuvaa ammatillisesta osaamisesta (esim. TRELLO). Miten olisi kokonaisvaltainen suunnitelma ainakin tärkeimpien työkalujen haltuunotosta edustamassasi koulutuksessa?

Lukuvinkkejä:

 

Lähde Kuvaus
Someta Duuniin-julkaisu Julkaisun neljässä artikkelissa kerrotaan portfoliosta, sen ohjaamista ja hyödyntämistä ohjauksessa, sen käytöstä Lapin ammattikorkeakoulussa sekä pohditaan miten portfolion voisi jalkauttaa osaksi korkeakoulujen toimintaa.
ePortfolion dynaamisuus -ePortfolion monipuoliset mahdollisuudet (2018)
Tarkastelua ePortfolion hyödyistä tutkimuksiin perustuen UEFin harjoittelijan Eeva-Liisa Parkkosen kokoamana.
ePortfolios as a way to empower students and bridge them to future work places (2018) HAMKin asinantuntijoiden koonti Empowering ePortfolio Process -projektissa tehdyistä selvityksistä kolmesta eri näkökulmasta (opiskelija, työantajat ja opettajat)

 

 

Lempilainauksiani:

"Palasteleminen auttaa opiskelijaa tekemään suuremman kokonaisuuden." 

"Uudesta työstä puhuminen on vaikeaa ammatillisen identiteetin puuttuessa. Siksi portfolion yhteisöllinen käsittely on tärkeää."

"Kompetenssi ei muutu, mutta sen edellyttämät tiedot, taidot ja asenne vaativat päivittämistä."

"On taito kyetä jakamaan oman alan tietoa toisille ymmärrettävästi."

"Julkisen portfolion tekeminen nostaa opiskelijan tekemän työn laatua."

Moni on toivonut, että tarjoaisin jonkinlaisen pohjan, joka helpottaisi portfolionteossa. Pääsisi helposti alkuun kanssani! Tässä on etunsa ja haittansa ja siksi olen tehnyt muutamia malleja, jotka Kyvyt.fi-käyttäjä voi kopioida ja joita voi muokata vapaasti. Osa sisällöstä tosin ei kopioidu, vaan toimii mallina. Toivon etteivät nämä kuitenkaan rajoita ajatteluasi käyttömahdollisuuksistani.

Yhtä varteenotettava vaihtoehto on ideoida pohja yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Miten pohjat toimivat? Kyvyt.fi käyttäjä voi kopioida sivun itselleen kirjautumalla ensin järjestelmään ja siirtymällä sitten linkin kautta pohjaan. Kopioinnin jälkeen pohjaa (sivu tai sivusto) voi vapaasti muokata.

Valmiiksi annetusta sivupohjasta huolimatta on tärkeä valtauttaa opiskelija ottamaan vastuu ja käyttämään luovuuttaan omassa portfoliotyöskentelyssään. Työskentely ja sen tulos tulee kokea itselle mielekkäänä. Portfoliota tehdään itseä, ei oppilaitosta varten, vaikka sen perusteella osaamista arvioitaisiinkin. On siis tärkeää, millä äänellä minusta puhut.

Feedback

Comments are moderated. If you choose to make this comment public, it will not be visible to others until it is approved by the owner.
Page created 17 April 2018, 3:11 PM / Page modified 28 January 2020, 3:34 PM
You can see this page because it is public.