Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste on päivitetty 24.5.2018

by Kyvyt.fi -kehitys

Kyvyt.fi-palvelu noudattaa EU:n laajuista tietosuoja-asetusta (GDPR).

Olemme kehittäneet ja toimittaneet korkealuokkaisia verkkopalveluita jo usean vuoden ajan ja olemme aina vahvasti sitoutuneet tarjoamaan parasta tietoturvaa ja henkilötietosuojaa asiakkaillemme. Mielestämme EU:n tietosuoja-asetus (”GDPR”, 679/2016), joka koskee henkilötietojen käsittelyä, tuo läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Uskomme, että GDPR tulee olemaan hyödyllinen paitsi kuluttajille myös palveluntarjoajille. Eurooppalaisena palveluntarjoajana tulemme noudattamaan täysin GDPR-asetusta ennen kuin siirtymäaika päättyy 25.5.2018.

 

Mitä GDPR tarkoittaa käytännössä Kyvyt.fi-käyttäjiä ajatellen?  

Teknisestä näkökulmasta katsottuna GDPR tuo vain vähän muutoksia Kyvyt.fi:hin. Palveluun tallennettua henkilötietoa on jo nyt käsitelty kuten GDPR määrittelee. Palvelun Käyttöehdot päivitetään. Käytännössä tämä tarkoittaa pieniä muutoksia, mutta jokaisen Kyvyt.fi-käyttäjän täytyy lukea ja hyväksyä uudet käyttöehdot, jotta voi jatkaa palveluiden käyttöä.

Käyttöehtoihin tullaan palvelun osalta sisällyttämään myös dokumentti nimeltään Tietosuojaseloste. Tämä kyseinen dokumentti kuvailee yksityiskohtaisesti, kuinka henkilötietoja säilytetään ja käytetään palvelussamme ja mihin tarkoituksiin.

Katso dokumentit:

Kyvyt.fi Käyttöehdot
Kyvyt.fi Tietosuojaseloste

 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä Kyvyt.fi-asiakkaille?

Kyvyt.fi:n osalta Discendum Oy on palvelussa sekä ”rekisterinpitäjä” että ”käsittelijä”. ”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan tahoa, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. ”Käsittelijällä” tarkoitetaan toimittajaa (Discendum Oy), joka käsittelee henkilötietoja Asiakkaan puolesta asiakkaan lukuun sopimuksen perusteella.

 

Mitä GDPR tarkoittaa Kyvyt.fi:n käyttäjille?

Kyvyt.fi:n käyttäjä on henkilö, joka luo käyttäjätunnukset palveluun Asiakkaan ohjaamana joko jonkin LMS-järjestelmän tai rekisteröitymislinkin kautta. Asiakkaalla ei ole Kyvyt.fi:ssä käyttäjähallintaa, vaan Kyvyt.fi-käyttäjät ovat käyttäjätunnuksen luomisen jälkeen itsenäisiä palvelun käyttäjiä, jotka hallinnoivat omaa käyttäjätiliään itsenäisesti eikä Asiakkaalla ole pääsyä Kyvyt.fi-käyttäjän tietoihin.

Kyvyt.fi-käyttäjä hallinnoi omaa käyttäjätiliänsä, hän voi lisätä käyttäjätililleen erilaisia portfoliosisältöjä, päivittää käyttäjäprofiliaan jne. Kyvyt.fi-käyttäjä vastaa itsenäisesti portfolionsa varmuuskopioinnista omalle koneellensa ja hän voi poistaa koska tahansa oman käyttäjäprofiilinsa kaikkine tietoineen palvelusta. Käyttäjätilin poistamisen tekee aina käyttäjä itse, ei palveluntarjoaja tai Asiakas.

 

Missä Kyvyt.fi-palvelua ylläpidetään?

Kyvyt.fi:tä ylläpidetään Suomessa operaattorin toimesta, joka noudattaa GDPR-asetusta.

 

Mikä on teidän tietosuojakäytäntö?

Olemme toteuttaneet ja ottaneet käyttöön tarvittavat tekniset ja organisaatiokohtaiset toimenpiteet suojataksemme asiakkaan henkilötietoja ottaen huomioon kaikki mahdolliset prosessointiin liittyvät riskit, erityisesti tahattoman tai laittoman tuhoamisen, menetyksen, muutoksen, luvattoman tiedonannon tai pääsyn henkilötietoihin, joita on siirretty, tallennettu tai muilla tavoin prosessoitu. Kyvyt.fi-palvelu on suojattu palomuurein ja sitä valvotaan ja hallinnoidaan vain luvan saaneiden työntekijöiden toimesta (sysadminit). Palveluiden sisällöistä otetaan varmuuskopiot kerran päivässä ja ne tallennetaan turvallisesti. Palvelimien ja käyttäjän selaimen välinen yhteys on SSL-suojattu.

 

Minkälaista henkilötietoa Kyvyt.fi:ssä säilytetään?

Katso Tietosuojaseloste.

 

Olen organisaationi Kyvyt.fi-yhteyshenkilö. Miten minun pitäisi toimia, jos joku haluaa henkilötietonsa poistettavan palvelusta?

Jos joku organisaatiosi Kyvyt.fi-käyttäjä haluaa poistaa henkilötietonsa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Henkilö kirjautuu omalle tililleen ja poistaa oman tilinsä. Samalla hänen portfolionsa poistetaan palvelusta ja mahdollisesti ryhmien foorumeille lähetetyt viestit anonymisoidaan (henkilö nimi poistetaan viestien lähettäjätiedoista).

 

Menettääkö Kyvyt.fi-käyttäjä portfolionsa, jos hän poistaa tilinsä Kyvyt.fi:stä?

Ei, vaan poistamisen yhteydessä hän valitsee portfolionsa tallentamisen joko html-sivustona tai Leap2A-tiedostona omalle koneellensa.

 

Onko Kyvyt.fi-profiilisivu julkinen?

Kyvyt.fi-käyttäjän profiilisivu on oletuksena julkinen kaikille palveluun rekisteröityneille käyttäjille (ei internetiin). Oman profiilisivunsa julkisuutta saa säädettyä seuraavasti: Klikkaa oikeasta yläkulmasta omaa nimeä > Profiili > Muokkaa tätä sivua > Aseta profiilin näkyvyys. Vaihtoehtoina ovat joko Vain kirjautuneille tai JULKINEN (kaikille internetiin). Huom! Kaikki profiilisivulla oleva tieto näkyy julkisuusasetusten mukaisesti kaikille sivun katselijoille. Omat sivut -osion sivut näkyvät kuitenkin vain heille, joille on annettu erikseen katseluoikeudet ko. sivun katseluoikeuksista.

 

Feedback

Page created 24 May 2018, 3:03 PM / Page modified 24 May 2018, 3:12 PM
You can see this page because it is public.