Näyteportfolioni

tekijältä Anna Nykänen

YDINOSAAMISENI

Tällä sivulla esittelen lyhyesti ammatillisen erityisosaamiseni sekä vahvuuteni yleisten työelämätaitojen osalta.

Kasvatustieteilijänä tarkastelen muutosta systeemitasolta aina henkiön käyttäytymisen muutokseen asti. Vahvuudekseni tunnistan erityisesti systeemitason muutosten suunnittelun ja toteuttamisen, kun taas henkilötasolla muutosten aikaansaaminen vaatii vahvaa johtamista, jota en ole päässyt aivan yhtä paljon harjoittamaan, koska se on usein lähiesimiesten työ. Pidän kuitenkin henkilöstön kouluttamisesta ja tunnen oloni kotoisaksi tässä roolissa tai työpajoja fasilitoidessa. Haluan olla vaikuttamassa. Pohdin miksi emme toimi toisin, tartun ideoihin ja toteutan ne.

Ydinosaamiseni liittyy koulutuksen prosessien tuntemiseen, urasuunnitelun ja työllistymisen tukemiseen liittyvän tiedon hallintaan sekä laatujärjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Olen ennen kaikkea asioiden johtaja ja sisäinen yrittäjä. Ihmisiä olen johtanut työryhmien vetäjänä, ESR-projektien koordinaattorina sekä harjoittelijoiden ohjaajana.

Laureassa olen monen toimijan solmukohdassa: tiedon ja toiveiden välittäjänä niin kehittämispäälliköiden kuin opintoasiainhallinnon suuntaan. Tunnen toiminnan vaateet ja realiteetit niin paikallisella kuin hallinnon tasolla. 

Yhteystiedot:

anna.nykanen@laurea.fi

+358 46 856 7457

LinkedIn-profiili

Moni asia on vaikuttanut siihen, että katson asioita toiminnan eri tasojen ja eri tehtävänkuvien kautta: Strategiasta tavoitteisiin ja toimintaan, päätöksestä  jalkautukseen ja toteutukseen, arvioinnista kehittämiseen ja seurantaan, kokonaisarkkitehtuurin kautta sekä eri henkilöstöryhmien ja tehtävänkuvien kautta.

Kokonaisnäkemyksen syntymistä ovat tukeneet monipuoliset johtamisen opinnot sekä toiminen Laureassa eri tasoilla ja hyvin erilaisissa tehtävissä eri aikoina. Alusta asti olen saanut olla mukana laatutyössä, jossa johtaminen kytkeytyy arjen tekemiseen ja tuloksiin ja myös pedagogisessa kehittämisessä, jossa korkeakoulun toimintaa tarkastellaan aina aloituspaikkojen päättämisestä ja opetussuunnitelmien laatimisesta arvioinnin kehittämiseen asti. Kasvatustieteellinen osaaminen tulee esille siinä, että näen muutokset systeemisinä: organisaation muutosten on mentävä yksilöiden oppimiseen ja muutokseen asti ennen kuin toiminta oikeasti muuttuu.

Opiskelijakunta nimesi minut vuoden laurealaiseksi 2017.

Haluatko antaa minulle suositukset? Voit tehdä sen Facebookin kautta alla olevalla napilla.

Työtapani on sellainen, että minulla on tyypillisesti monta rautaa samaan aikaan tulessa. Siksi asioiden priorisointi ja järjestelmällinen eteneminen kohti tavoitetta ovat minulle työssä normaali toimintatapa.

Esimerkkejä haastavista organisointitehtävistä urallani:

-  Kampuksen laatutiedon kerääminen ja kuvaaminen auditointia varten 2009-2010 intrasivuille

-  Kahdessa intrauudistuksessa sisällön kehittämisen ja rakentamisen koordinoijana omassa yksikössä

-  Laurean ura- ja rekrytointipäivien projektipäällikkyys 2014: 1083 rekisteröitynyttä kävijää, noin 40 yritystä, kymmeniä oheisluentoja tai työpajoja

-  Projektikoordinaattorina kansainvälisessä ESR-rahoitteisissa hankkeissa: Quicker Steps –hankkeessa 2011-2012: jossa hyviä käytänteitä benchmarkattiin neljällä vierailuviikolla ja levitettiin sekä Sometaduuniin -hankkeessa lokakuusta 2016 alkaen.

-  Järjestelmäkehittäjä: vaatimusmäärittelyistä testauksen ja käyttöönoton organisointiin vuosina 2009-2010

- Pedagogi: Laurean uraopintokokonaisuuden verkkoympäristön kehittäminen monialaisessa tiimissä ja käyttöönoton varmistaminen koulutuksin ja viestimällä; syksyllä 2017 työtilaa käyttää jopa 120 opintojaksototeutusta ts. lähes sata lehtoria. Työtilaan voi tutustua osoitteessa https://optima.discendum.com/laurea kirjautumalla erillistunnuksella ja salasanalla (tunnus: urasuunnittelu_1; salasana: Ura123).

Anna sanoo twitterissä

Mitä ei ole viestitty sitä ei ole

Asiantuntijatyön yksi keskeinen osa-alue on viestintä. Asiantuntijan vastuulla on viestiä oman työnkuvansa näkökulmasta ammattimaisesti muun muassa työn tuloksista. Suunnittelija Anna Nykänen pitää tiedottamista ja pysyviä ohjeistuksia työyhteisön toimivuuden näkökulmista kulmakivinä: ”Jos asiasta ei ole mustaa valkoisella, ei käytäntöä oikeastaan ole. Ei ainakaan pitkällä juoksulla, koska puheet eivät ole uusien työntekijöiden saatavilla.” Päätöksiä tehtäessä, toimintatapoja linjattaessa ja uusia järjestelmiä käyttöönotettaessa on tärkeä huolehtia asian jalkauttamisesta markkinointikampanjoiden avulla, mutta myös pysyvistä tietorakenteista kuten ohjeista ja prosessikuvauksista.

Uuden tiedon välittämisessä haasteena muka-osaaminen

Radiotoimittajakin sen hiljattain sanoi: suomalainen kaivaa käyttöohjeen vasta kun laite menee rikki. Työyhteisöissä muutosjohtamisen ja pientenkin uudistusten viestimisen haaste on se, että luulemme tietävämme ja osaavamme. Järjestelmiä on helppo ottaa käyttöön uskoen, että käyttö opettaa ja järjestelmä ohjaa käyttäjää. Miten saamme siis viestimme läpi, kun vastaanottajalla ei ole tarvetta viestille? Oleelliseksi Nykänen katsookin suullisen viestinnän ja asioiden käsittelemisen yhdessä. Myös puskaradio voi joskus toimia tehokkaasti.

Voisiko tekstin tilalle tulla ääni?

Olemme varmaan kaikki samaan mieltä, että kirjallisen materiaalin määrästä syntyy nykypäivänä tietoähky. Nykänen haastaakin pohtimaan, voisiko tekstin tilalle ajatella joissain tilanteissa videota tai vaikka äänitettä. ”Kirjallisen tiedotteen laatiminen vie aina jonkin verran aikaa, koska merkitysten osalta täytyy olla tarkka. Suullisessa viestinnässä on enemmän vapausastetta ja myös asiaan liittyvät tunteet ja asenteen saa tuotua esille.”, Nykänen kiteyttää. Uusia välineitä äänen käyttöön ovat esimerkiksi yrityksen YouTube-kanava sekä yksinkertaisimmillaan äänen liittäminen PowerPoint-dioihin.

Kuvitteellisen haastatteluun itselleen tehnyt Nykänen kirjoittaa työkseen kuukausittain tiedotteita Laurean henkilöstölle sekä aika-ajoin opiskelijoille. Hän on vastannut myös mm. prosessien kuvantamisesta sekä selkokielisistä toimintaohjeista opiskelijoille opiskelun tueksi sekä henkilöstölle koulutuksen suunnittelun tueksi Laurean intraneteissä. Sihteerinä Nykänen saa talteen ydinasiat keskusteluista päätösten lisäksi.

Sivu luotu 23.10.2016 11:05 / Sivua muokattu 21.12.2018 12:40
Näet tämän sivun, koska se on julkinen.