Kyvyt.fi -palvelun käyttöehdot

Käyttämällä Kyvyt.fi-palvelua, käyttäjä hyväksyy jäljempänä olevat käyttöehdot.

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Discendum Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja) vastaa palvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta. Palvelu on toteutettu turvallisessa palvelinhotellissa ja luotettavuus, turvallisuus ja toimintavarmuus ovat olleet keskeisiä lähtökohtia palvelun toteutuksessa. Palvelun sisällöistä kokonaisuutena otetaan varmuuskopio kerran päivässä. Varmuuskopio otetaan siltä varalta, että koko palvelun sisältö jouduttaisiin palauttamaan esimerkiksi teknisen vian vuoksi. Yksittäisten käyttäjien sisältöjä ei kuitenkaan palauteta, mikäli hän esimerkiksi erehdyksessä poistaa tärkeää tietoa. Tällaisten tapausten estämiseksi käyttäjän tulee itse huolehtia sisältönsä varmistuksesta esim. kopioimalla portfolionsa omalle koneelle.

Kyvyt.fi-palvelua päivitetään säännöllisesti, jolloin palvelussa tulee käyttökatkoja. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan katkoksista palvelun aloitussivulla kahden viikon varoitusajalla.

Kyvyt.fi-palvelu on toteutettu Mahara –nimisen avoimen lähdekoodin sovelluksen pohjalta. Maharan tuotekehitys on jatkuvaa, joten palveluntarjoaja ei voi täysin sulkea pois erilaisia virheitä tai puutteita ohjelmiston kehityksessä, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa hetkellisesti Kyvyt.fi:n toimintavarmuuteen tai tietoturvaan.

Discendum Oy sitoutuu korjaamaan mahdolliset Kyvyt.fi-palvelun laatuun vaikuttavat ohjelmistovirheet viipymättä. Discendum Oy ei kuitenkaan vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka voivat syntyä Kyvyt.fi-palvelun käytöstä tai Mahara-ohjelmiston virheiden tai puutteiden takia.

Palveluntarjoajalla ei ole oikeuksia Kyvyt.fi-käyttäjien materiaaleihin ja tietoihin. Käyttäjät ovat vastuussa tuottamistaan sisällöistä eikä palveluntarjoaja tarkista rikkovatko käyttäjien tuottamat sisällöt tekijänoikeuksia tai lakia. Palveluntarjoaja pyytää kuitenkin käyttäjiä raportoimaan sopimattomasta materiaalista tai käytöksestä. Kyvyt.fi-palvelun ylläpitäjät suorittavat ilmoitusten pohjalta tarvittavat tarkistukset. He voivat pyytää käyttäjän poistamaan sopimatonta materiaalia tai käyttäjän käyttäjätunnus voidaan lukita tai poistaa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien yllä olevia ehtoja, ole hyvä ja ota yhteyttä palveluntarjoajaan välittömästi.

Käyttäjän velvollisuudet

Tiedonanto yksityisyyden suojasta täydentää käyttöehtoja ja jokaisen käyttäjän tulee lukea se.

Kyvyt.fi-tili sulkeutuu annetun ajan tai tietyn passiivisen ajan jälkeen palveluntarjoajan asetusten mukaisesti. Käyttäjä saa sähköpostimuistutuksen sulkeutuvasta tilistä ennen käyttöajan umpeutumista. Palveluntarjoaja suosittelee, että käyttäjä tallentaa oman portfolionsa henkilökohtaiselle tietokoneelle ennen käyttöajan umpeutumista, jotta sitä on mahdollista käyttää uudelleen tulevaisuudessa.

Kaikki käyttäjän lataamat tiedostot ja sisällöt ovat Suomen tekijänoikeuslakien alaisia. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on asianmukaiset oikeudet kopioida ja julkaista sellaisia töitä, jotka eivät ole hänen omiaan.

Käyttäjä ei saa käyttää portfoliota loukkaavan materiaalin tallettamiseen ja esittämiseen. Mikäli palveluntarjoaja saa raportin minkä tahansa sopimattoman materiaalin olemassaolosta käyttäjän portfoliossa, tili lukitaan ja pääsy Kyvyt.fi-palveluun jäädytetään tutkimuksen ajaksi.

Sopimattomalla käytöksellä tarkoitetaan perättömiä ilmoituksia sopimattomasta materiaalista, yrityksiä ladata haittaohjelmia sisältäviä tiedostoja, paheksuttavan tai liiallisen palautteen tai kommenttien lisäämistä kenen tahansa muun käyttäjän portfolioon ja mitä tahansa muuta käytöstä, jonka palveluntarjoaja katsoo olevan kiusantekoa tai loukkaus.

Kyvyt.fi-käyttäjä on itse vastuussa oman portfolionsa sisällöstä ja sen julkaisemiseen liittyvistä seuraamuksista (esim. ei-toivottuja yhteydenottoja).

Mistä tahansa käytösrikkomuksista järjestelmän käyttäjien taholta tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja tekee silloin tällöin pieniä tarkennuksia käyttöehtoihin ottaen huomioon järjestelmään tehdyt muutokset ja käyttäjien antaman palautteen. Suurista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Kyvyt.fi:n kirjautumissivulla.

 

Yksityisyyden suoja