Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoitteet

Discendum Oy
Kiviharjunlenkki 1 E
90220 OULU
Y-tunnus: 1725022-5
("Palveluntarjoaja")

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Heli Karjalainen
Puh. 020 718 1850
Osoite: sama kuin yllä

3. Rekisterin nimi

Kyvyt.fi –palvelun ("Palvelu") asiakasrekisteri

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän ("Asiakas") välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakastiedot (pakolliset):

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Asiakastiedot (vapaaehtoiset):

 • Opiskelija ID
 • Nimimerkki
 • Esittely
 • Virallinen www-osoite
 • Henkilökohtainen www-osoite
 • Blogin osoite
 • Katuosoite
 • Kaupunki
 • Kaupunki/alue
 • Maa
 • Kotipuhelin
 • Työpuhelin
 • Matkapuhelin
 • Faksinumero
 • ICQ-numero
 • MSN Chat
 • AIM Screen –nimi
 • Yahoo Chat
 • Skypen käyttäjätunnus
 • Jabberin käyttäjätunnus
 • Ammatti
 • Ammattiala
 • Syntymäaika
 • Syntymäpaikka
 • Kansalaisuus
 • Sukupuoli
 • Siviilisääty
 • Ansioluettelo ja sen sisältämä tiedot

Käyttötiedot:

 • Asiakkaan tekemät profiilisivut ja niissä oleva sisältö

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden avustuksella, seuraavissa tilanteissa:

 1. heidän luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin ja täten rekisteröityessään Asiakkaaksi,
 2. heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja,
 3. heidän muutoin käyttäessään Palvelua.

7. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy vain ennalta määritetyillä henkilöillä.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.

9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista.