Ero sivun ”Kyvyt.fi ohjeet” versioiden välillä

Kyvyt.fi wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Yhteystiedot)
(Sähköpostiosoitteen lisäys)
Rivi 346: Rivi 346:
 
''Profiili: Lisää tai poista sähköpostiosoite''
 
''Profiili: Lisää tai poista sähköpostiosoite''
  
#''Tietoja minusta -> Yhteystiedot'' -osiossa napsauta '''Lisää sähköpostiosoite''' -linkkiä. Sinulle tulee näkyviin tekstikenttä.  
+
#''Tietoja minusta Yhteystiedot'' -osiossa napsauta '''Lisää sähköpostiosoite''' -linkkiä. Sinulle tulee näkyviin tekstikenttä.  
 
#Kirjoita sähköpostiosoitteesi. Varmista, että osoite tulee kirjoitettua oikein.  
 
#Kirjoita sähköpostiosoitteesi. Varmista, että osoite tulee kirjoitettua oikein.  
 
#Napsauta '''Lisää'''-painiketta.  
 
#Napsauta '''Lisää'''-painiketta.  

Versio 27. helmikuuta 2015 kello 13.40

Johdanto

Tervetuloa Kyvyt.fi:n käyttöohjeeseen. Tämä käyttöohje on tarkoitettu Kyvyt.fi:n käyttäjille. Se sisältää Kyvyt.fi:n toiminnallisuudet, joista osasta on asioiden selkiyttämiseksi otettu kuvakaappauksia.


Mikä on Kyvyt.fi?

Kyvyt.fi on suomalainen ePortfolio-palvelu, jota ylläpitää ja kehittää Discendum Oy. Kyvyt.fin taustalla on Mahara-niminen avoimen lähdekoodin eportfolio-ohjelmisto, mutta Kyvyt.fi:hin on kehitetty uusia toiminnallisuuksia ajatellen nimenomaan suomalaisia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan.


Kyvyt.fi on sähköinen portfolio-työkalu, jolla käyttäjä voi luoda ja ylläpitää sähköistä portfoliota. Käyttäjä kerää palveluun erilaisia tuotoksia opiskelujen aikana, projektitöistä, työelämästä jne. tukien näin ollen elinikäistä oppimista. Kyvyt.fi on paljon muutakin kuin tiedostojen tallennuspaikka. Palvelusta löytyy työkalut mm. blogien kirjoittamiseen ja ansioluetteloiden luomiseen.


Kyvyt.fi:n erityisominaisuus on, että käyttäjä, joka saa palveluun tunnukset esimerkiksi oman oppilaitoksensa kautta, voi jatkaa palvelun käyttöä maksutta myös valmistumisensa jälkeen. Tavoitteena on, että käyttäjät kokisivat Kyvyt.fi:n turvallisena ja luotettavana palveluna, johon he voivat kerätä tuotoksiaan niin opiskelun, työelämän kuin harrastuksiensa aikana tukien näin käyttäjän elinikäistä oppimista. Käyttäjät omistavat kaikki sisällöt, jotka he ovat luoneet palveluun ja käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus poistaa oma profiilinsa palvelusta.

Kyvyt.fi:n perusrakenne

Kyvyt:fi:ssä sinä käyttäjänä kontrolloit sitä, mitä tietoja ja aineistoa muut käyttäjät näkevät portfoliostasi. Tietoja ja aineistoja kutsutaan tuotoksiksi. Jotta katseluoikeuksien hallinta olisi helpompaa, kaikki tuotokset, jotka haluat näyttää muille käyttäjille, kootaan yhdelle alueelle. Kyvyt.fi:ssä tätä tuotosten kokoamista kutsutaan sivuksi. Sinulla voi olla niin monta sivua kuin haluat ja kullakin sivulla voi olla eri määrä tuotoksia riippuen sivun käyttötarkoituksesta ja yleisöstä. Voit asettaa sivulle katseluoikeuksia esimerkiksi yksittäiselle henkilölle tai kokonaiselle ryhmälle Kyvyt.fi:n sisällä. Halutessasi voit tehdä sivusta täysin julkisen internetiin.


Voit luoda esimerkiksi:

 • ystävillesi ja perheellesi sivun, jossa on lomakuvia ja henkilökohtainen blogi
 • tuutorillesi sivun, jossa on arviointi ja reflektiivinen oppimispäiväkirja
 • potentiaalisille työnantajille sivun, jossa on esimerkkejä parhaista töistäsi ja ansioluettelosi


Yksi sivu tai sivuista koostuva sivusto muodostavat portfoliosi. Sinulla voi olla erilaisia portfolioita eri käyttötarkoituksia varten. Ennen kuin olet lisännyt tuotoksia sivullesi ja olet antanut sivulle katseluoikeudet, sivu näkyy ainoastaan sinulle. Voit käyttää palveluun luomiasi tuotoksia (esim. tiedostoja, blogimerkintöjä) niin monella sivulla kuin haluat.


Ajattele, että keräät erilaisia tuotoksiasi kenkälaatikkoon. Kun saat uuden tuotoksen valmiiksi, lisäät sen kenkälaatikkoon. Kun olet valmis luomaan portfoliosi, katsot tuotoksiasi kenkälaatikossa ja valitset niistä ne, jotka haluat lisätä portfoliosivullesi. Voit järjestellä tuotoksia sivulla haluamallasi tavalla.


Tuotokset.png


Portfolio-työskentely Kyvyt.fi:ssä


Alapuolella oleva kaavio tuotoksista, sivuista ja ryhmistä kuvaava sitä, miten sisältöä Kyvyt.fi:ssä voidaan jakaa ja käyttää uudestaan eri käyttötarkoituksissa ja erilaisille yleisöille.


Kyvyt.fi perusrakenne.png


Kyvyt.fi:n perusrakenne

Kyvyt.fi vs oppimisympäristö

Jos perinteinen oppimisympäristö kuten Moodle tai Optima mielletään osaksi formaalia verkko-oppimista, on Kyvyt.fi niin sanottu henkilökohtainen oppimisympäristö. LMS-ympäristö ja Kyvyt.fi täydentävät toisiaan verkko-oppimisympäristöinä.


Oheisessa kuvassa on kuvattu näiden kahden järjestelmän keskinäistä suhdetta:

Kyvyt LMS.png

LMS-järjestelmä ja Kyvyt.fi


Kyvyt.fi-palvelu voidaan integroida oppilaitoksen Optima- tai Moodle-oppimisympäristöön, jolloin käyttäjien rekisteröinti ja käyttäjähallinta tapahtuu oppimisympäristössä ja käyttäjät pääsevät oppimisympäristöstä suoraan Kvyyt.fi:n puolelle. Kyvyt.fi-palvelu voidaan ottaa käyttöön myös ilman oppimisympäristöön integrointia. Sekä Optimasta että Moodlesta (2.0 versiosta lähtien) on mahdollista siirtää mm. tiedostoja Kyvyt.fi:n Tiedostot-alueelle.

Apua Kyvyt.fi:n käyttöön

 • Löydät eri puolilta Kyvyt.fi:tä kontekstihelppejä. Tunnistat helpit tästä ikonista Help.png. Napsauta ikonia ja saat lisätietoa ko. toiminnosta.
 • Voit myös kysyä kysymyksiä Käyttäjäyhteisössä, johon kaikki Kyvyt.fi:n käyttäjät oletuksena kuuluvat.


Kyvyt.fi sanasto

Olemme keränneet tähän sanastoon termejä, joita on käytetty ohjeissa myöhemmin. Mikäli sanastosta puuttuu mielestäsi jokin termi, joka vaatii selityksen, vinkkaa asiasta palveluntarjoajalle!


Katseluoikeudet

Katseluoikeus = Blogeille, sivuille ja sivustoille annetaan katseluoikeus. Ennen katseluoikeuden antamista ko. tuotos ei näy kenellekään muulle käyttäjälle tai ryhmälle.

Katseluoikeuksia ovat:

 • Julkinen - sivu on näkyvissä kaikille internetin käyttäjille
 • Kirjautuneet käyttäjät - sivu on näkyvissä kaikille Kyvyt.fi-palvelun käyttäjille
 • Omat instituutiot - sivu on näkyvissä kaikille saman instituution käyttäjille
 • Kaverit - sivu on näkyvissä kaikille kaverilistallasi oleville
 • Salainen URL - sivu on näkyvissä niille, joille olet antanut salaisen url -osoitteen
 • Yksittäiset käyttäjät - voit etsiä yksittäisen käyttäjän hakutoiminnolla ja lisätä hänelle katseluoikeuden sivuusi
 • Yksittäiset ryhmät - voit etsiä palvelussa olevan ryhmän hakutoiminnolla ja lisätä ryhmälle katseluoikeuden sivuusi. Vaihda alasvetovalikosta valinta 'Ryhmät'

Tarkista omien sivujen, sivustojen ja blogien katseluoikeudet nopeasti ja helposti: PortfolioKatseluoikeudet

Raahaaminen

Raahaaminen (eng. drag and drop) tarkoittaa toimintoa, jossa viet hiiren kursorin kuvakkeen päälle, napsautat hiiren vasemman pohjaan, pidät painikkeen pohjassa ja samalla siirrät kuvakkeen haluamaasi paikkaan. Kun kuvake on haluamassasi paikassa, päästät hiiren painikkeen vapaaksi ja sinulle joko avautuu asetus-ikkuna (sisältölohkot) tai tuotos on siirtynyt oikeaan paikkaan (kansiot ja tiedostot). Raahaaminen on menetelmä, jolla siirrät tuotoksiasi esimerkiksi portfoliosivuilla oikeisiin paikkoihin.

Sisältölohko

Työpöydän, profiilisivun ja portfoliosivujen muokkauksessa erilaisista tuotoksista ja sisällöistä käytetään nimitystä sisältölohko silloin kun tuotoksia raahataan sivupohjaan. Sisältölohkojen valikoima vaihtelee riippuen siitä oletko muokkaamassa työpöytää, profiilisivua, portfoliosivua vai ryhmän sivua.

Sisaltolohkoja.png

Esimerkkejä sisältölohkoista

Tuotos

Tuotos (eng. Artefact) tarkoittaa mitä tahansa sisältöä, jonka luot ja lisäät portfolioosi. Tuotos voi olla tiedosto, blogikirjoitus, kuva, video, tekstiä jne.

Käyttäjätunnukset

Kyvyt.fi-palveluun saa käyttäjätunnukset palvelua käyttävän jäsenorganisaation kautta. Jäsenorganisaatioita kutsutaan palvelussa instituutioiksi. Yksityishenkilöille ei luoda käyttäjätunnuksia palveluun.

Palvelun voivat ottaa käyttöönsä mm.:

 • 2. asteen oppilaitokset (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset)
 • ammattikorkeakoulut
 • yliopistot
 • koulutusalan yritykset
 • kansalaisopistot
 • kansanopistot
 • työväenopistot
 • opintokeskukset
 • liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot)
 • kesäyliopistot
 • ammattijärjestöt
 • yhdistykset
 • yritykset

Lisäksi palvelun voi ottaa käyttöön mm. projektille tai hankkeelle yhteiseksi toimintaympäristöksi. Palvelu ei ole tilattavissa perusasteen oppilaitoksille.

Palvelua käyttävässä jäsenorganisaatiossa käyttäjätunnukset tehdään joko rekisteröintilinkin kautta tai SSO-kirjautumisen yhteydessä Optimasta/Moodlesta.


Rekisteröintilinkki

Mikäli jäsenorganisaatiossa ei ole käytössä Moodle- tai Optima-oppimisympäristöä, tai Kyvyt.fi:tä ei haluta integroida oppimisympäristöön, tehdään käyttäjätunnusten luomista varten rekisteröintilinkki, jonka kautta jäsenorganisaation käyttäjät tekevät käyttäjätunnukset palveluun. Rekisteröintilinkki on hyvä laittaa jakoon organisaation jonkin sisäisen järjestelmän kautta, jotta ulkopuoliset eivät pääse tekemään tunnuksia palveluun. Rekisteröintilinkki toimitetaan jäsenorganisaatiolle palvelun avauksen yhteydessä.


Rekisteröintilinkin saavat käyttöönsä myös ne jäsenorganisaatiot, joille tehdään Moodle- tai Optima-integrointi. Organisaatio voi käyttää linkkiä mm. sellaisten yhteistyökumppaneiden tai vierailevien luennoitsijoiden kanssa, joilla ei ole pääsyä organisaation LMS-järjestelmään.

Kirjautuminen

Kirjautuminen Kyvyt.fi:n kirjautumissivun kautta:

Kirjautuminen.png


1. Käyttäjätunnus: Kirjoita Kyvyt.fi-käyttäjätunnuksesi kenttään (Huom! ei Moodlen tai Optiman käyttäjätunnus)

2. Salasana: Kirjoita Kyvyt.fi-salasanasi. Mikäli kirjoitat salasanasi väärin 5 kertaa peräkkäin, voit yrittää uudestaan 5 minuutin jälkeen.

3. Kirjaudu sisään: Napsauta Kirjaudu sisään -painiketta päästäksesi palveluun sisään.

4. Unohditko käyttäjätunnuksesi/salasanasi: Jos et muista Kyvyt.fi:n käyttäjätunnustasi tai salasanaasi, napsauttamalla linkkiä pääset sivulle, josta voit tehdä tunnuspyynnön Kyvyt.fi-palveluun tallentamaasi ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen tai tekstiviestinä matkapuhelimeesi, mikäli matkapuhelinnumero on tallennettu Asetuksiin. Lähetämme sinulle viestin, jonka kautta voit vaihtaa salasanasi.

5. Kirjaudu QR-koodilla: Mikäli käyttäjä on kytkenyt käyttäjätilinsä matkapuhelimeensa, voi hän kirjautua palveluun skannaamalla QR-koodin.


Ensisijainen sähköpostiosoite

Ensisijainen sähköpostiosoite on se osoite, jonka käyttäjä on valinnut Tietoja minusta - Yhteystiedot - Sähköpostiosoite -listauksessa ensisijaiseksi osoitteeksi. Tämä on se osoite, johon käyttäjä voi tilata mm. hukatut Kyvyt.fi-käyttäjätunnukset.


Mikäli käyttäjä on kirjautunut ensimmäisen kerran Moodle- tai Optima-oppimisympäristön kautta, ensisijaiseksi osoitteeksi määräytyy Moodleen/Optimaan tallennettu sähköpostiosoite (yleensä organisaation sähköpostiosoite). Erityisesti valmistuvilla opiskelijoilla pääsy oman oppilaitoksen sähköpostiin useimmiten päättyy opintojen päätyttyä. Tästä syystä suositus on, että käyttäjä käy tallentamassa jonkin toisen (esim. Gmail, Hotmail tms.) sähköpostiosoitteen Tietoja minusta - Yhteystiedot - Sähköpostiosoite -listaukseen, ja valitsee sen ennen opintojen päättymistä ensisijaiseksi osoitteeksi, jotta käyttäjällä on mahdollisuus tilata hukkuneet tunnukset sellaiseen sähköpostiosoitteeseen, johon hänellä on pääsy.

SSO-kirjautuminen Moodle/Optima

Mikäli jäsenorganisaatiolla on käytössä Moodle- tai Optima-oppimisympäristö, useimmiten Kyvyt.fi-palvelu integroidaan oppimisympäristöön. Näin mahdollistetaan käyttäjien SSO-kirjautuminen oppimisympäristöstä Kyvyt.fi:hin.


Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä Moodlesta/Optimasta luodaan käyttäjille kuitenkin myös Kyvyt.fi:hin ns. suorat käyttäjätunnukset. Näitä suoria käyttäjätunnuksia käyttäjät tarvitsevat viimeistään siinä vaiheessa kun he valmistuvat ja pääsy Moodleen/Optimaan estyy. Kyvyt.fi-käyttäjätunnuksilla kirjaudutaan Kyvyt.fi:n kirjautumissivun kautta.


Mikäli käyttäjällä ei ole aiempaa käyttäjätunnusta Kyvyt.fi-palveluun, tapahtuu Moodlen/Optiman kautta ensimmäinen kirjautuminen seuraavasti:

1. Kirjaudu organisaation Moodle- tai Optima-oppimisympäristöön

2. Napsauta Kyvyt.fi-linkkiä (Moodle) tai salkku-ikonia (Optima)

3. Valitse seuraavaksi Luo uusi

4. Hyväksy palvelun käyttöehdot

5. Luo Kyvyt.fi-käyttäjätunnukset. Huom! Tietoturvasyistä suosittelemme, että et käytä Moodlen/Optiman käyttäjätunnuksia vaan keksit uniikit tunnukset.

> Sinulla on nyt käyttäjätunnukset Kyvyt.fi-palveluun. Jatkossa siirtyminen oppimisympäristöstä (kohta 2) Kyvyt.fi:n puolelle tapahtuu suoraan ilman välisivuja.


Yksi Kyvyt.fi-käyttäjätunnus

Kaikilla palvelua käyttävillä käyttäjillä on lähtökohtaisesti vain yksi käyttäjätunnus Kyvyt.fi-palveluun. Sama käyttäjätunnus voi olla kuitenkin jäsenenä yhdessä tai useammassa instituutiossa tarpeen mukaan. Seuraavassa on esimerkki Kyvyt.fi-tunnuksen liittämisestä useampaan instituutioon.


Kyvyt.fi-käyttäjätunnuksen liittäminen useampaan instituutioon

Käyttäjä Maija Mainio on opettajana ammattikorkeakoulussa XX. Hän on kirjautunut Kyvyt.fi:hin XX:n Moodlen kautta ja ohjaa siellä opiskelijoidensa portfoliotyöskentelyä. Maija Mainio päättää aloittaa opinnot työnohessa ammattikorkeakoulussa YY, jossa myös on Kyvyt.fi käytössä. YY:ssä on käytössä Optima ja Maija Mainio kirjautuu Kyvyt.fi:hin Optiman kautta. Ensimmäisellä kirjatumiskerralla hän integroi jo olemassa olevan Kyvyt.fi-tilinsä Optima-tunnukseen. Integrointia varten hän tarvitsee Kyvyt.fi:n suorat käyttäjätunnukset, jotka hän on luonut ensimmäisellä kirjautumiskerralla Moodlesta Kyvyt.fi:hin. Napsautettuaan Optimassa salkku-ikonia, palvelu kysyy onko kyseessä ensimmäinen kirjautuminen. Tässä vaiheessa Maija napsauttaa Käytä olemassa olevaa -painiketta ja antaa seuraavassa vaiheessa Kyvyt.fi-tunnukset (kts. Hukatut käyttäjätunnukset). Tämän jälkeen myös Optima-tunnus on integroitu Maijan Kyvyt.fi-tunnukseen ja Maija voi työstää opintojensa aikana esimerkiksi oppimispäiväkirjaa Blogit-osiossa. Maija Mainion profiilitiedoissa näkyy, että hän on jäsenenä sekä instituutiossa XX että instituutiossa YY. Näin Maija Mainiolla on käytössä kaikki tuotokset molempien instituutioiden kautta.


Hukkuneet käyttäjätunnukset

Käyttäjä voi tilata hukatut Kyvyt.fi-käyttäjätunnukset kirjautumissivun Unohditko käyttäjätunnuksesi/salasanasi -toiminnolla. Käyttäjätunnukset voi tilata sekä sähköpostitse että tekstiviestillä.


Kyvyt.fi:n käyttöliittymä

Kyvyt.fi:n käyttöliittymä voidaan jakaa viiteen pääosioon:


Kayttoliittyma osiot.png


1. Päänavigointi: Päänavigoinnin kautta pääset siirtymään osiosta toiseen Kyvyt.fi:ssä. Siirtämällä hiiren kursorin osion nimen päälle, avautuu sinulle alasvetovalikko, josta pääset osion alla oleviin toimintoihin.


2. Yläpalkki: Yläpalkista pääset siirtymään mm. omaan profiiliin, asetuksiin ja ohjeisiin. Lisäksi yläpalkissa on haku-työkalu sekä Postilaatikko. Kyvyt.fi-laskurista näet kuinka monta käyttäjätunnusta palveluun on tehty.


3. Sivupalkki: Sivupalkissa on mm. pikalinkkejä erilaisiin toimintoihin, Kyvyt.fi uutisia, läsnäolijalista sekä alue tiedotteille (Linkit ja resurssit). Sivupalkin laatikoista osa on pysyviä (näkyvät riippumatta siitä missä osiossa palvelua olet) ja osa vaihtuu osion mukaan.


4. Työskentelyalue: Työskentelyalueella työstät portfoliosivujasi, muokkaat profiiliasi, lisäät tiedostoja, kirjoitat blogia jne. Alueen näkymä muuttuu osion mukaan.


5. Alapalkki: Alapalkissa ovat palveluun liittyvät viralliset dokumentit kuten käyttöehdot, yksityisyyden suoja, tietoturvaseloste jne.


Yläpalkin toiminnot

Ylapalkin toiminnot.png

1. Etsi-toiminnolla voit hakea sisältöä ja käyttäjiä palvelusta. Sisältö voi olla foorumikeskusteluja, sivuja ja sivustoja.


2. Postilaatikko: Kirjekuoren vieressä oleva luku kertoo kuinka monta uutta viestiä sinulle on saapunut Postilaatikkoon. Kirjekuorta napsauttamalla pääset näkemään viestisi.


3. Viemällä hiiren kursorin oman nimesi päälle, sinulle avautuu alasvetovalikko, josta löytyvät seuraavat toiminnot:

 • Profiili: Voit muokata omaa profiilisivuasi.
 • Tietoja minusta: Voit lisätä omia yhteystietoja, kirjoittaa esittelytekstin jne.
 • Profiilikuva: Profiilikuvien tallennuspaikka.
 • Asetukset: Käyttäjätiliisi liittyvät asetukset.
 • Ohje: Löydät nämä ohjeet linkin kautta.
 • UKK: Palveluntarjoajan keräämä lista useimmin kysytyistä kysymyksistä.
 • Poistu: Poistu-linkki, jota kannattaa käyttää etenkin silloin jos käytät yleisessä käytössä olevaa tietokonetta.


Sivupalkin toiminnot

Sivupalkin toimintoja ovat mm:

Sivupalkin toiminnot.png


1. Pikalinkit: Mikäli olet lisännyt tuotoksen (esim. blogi) avainsanoihin sanan profiili, tulee ko. tuotos näkyviin Pikalinkit-laatikkoon. Mikäli sinulla ei ole missään tuotoksessa lisättynä profiili-avainsanaa, Pikalinkit-laatikko ei näyt sivupalkissa.


2. Omat ryhmät: Napsauttamalla pientä nuolta Omat ryhmät -otsikon vieressä, saat näkyviin kaikki ryhmät, joissa olet jäsenenä. Pääset tätä kautta nopeasti omiin ryhmiin.


3. Seurantalista: Mikäli olet lisännyt sivun/sivuston seurantalistalle, pääset tätä kautta nopeasti ja helposti katsomaan ko. sivua/sivustoa ja hallitsemaan seurantalistaasi.


4. Kyvyt.fi uutiset: Palvelun ylläpitäjän ylläpitämä uutiset-osio, jossa kerrotaan mm. tulevista päivityksistä ja ajankohtaisista tapahtumista. Näkyy ainoastaan silloin kun olet päänavigoinnin Aloitussivu-osiossa.


5. Läsnäolijat: Näyttää 5 henkilön listauksen käyttäjistä, jotka ovat olleet kirjautuneena palvelussa viimeisimmän 10 minuutin aikana. Napsauttamalla pientä nuolta Läsnäolija-otsikon vieressä, voit piilottaa läsnäolijalistan. Napsauttamalla Näytä kaikki paikallaolijat -linkkiä saat listauksen kaikista käyttäjistä, jotka ovat olleet kirjautuneena palveluun viimeisimmän 10 minuutin aikana.


6. Linkit ja resurssit: Palvelun ylläpitäjän tiedotteita suomeksi ja englanniksi.


Näiden toimintojen lisäksi sivupalkissa on vaihtuvia laatikoita kuten Sisältö-osion Levytila ja Avainsanat.

Profiili

Jokaisella Kyvyt.fi-käyttäjällä on palvelussa profiilisivu, joka on kaikille palvelun käyttäjille julkinen. Profiilisivu on julkinen kaikille käyttäjille siksi, että näin edistetään verkostoitumista palvelun käyttäjien kesken ja helpotetaan mm. omien kavereiden etsimistä.

Huom! Profiilisivu ei ole oletuksena julkinen internetin käyttäjille ellei käyttäjä julkaise sitä itse (TÄHÄN LINKKI OHJEESEEN JULKAISUSTA!)

Profiilin muokkaukseen ja tietojen syöttämiseen pääsee napsauttamalla oikeasta yläkulmasta omaa käyttäjänimeä, jolloin alasvetovalikkoon tulee kolme profiiliin liittyvää toimintoa:

Profiili valikko.png

 1. Profiili: Voit muokata omaa profiilisivuasi.
 2. Tietoja minusta: Voit lisätä omia yhteystietoja, kirjoittaa esittelytekstin jne.
 3. Profiilikuva: Profiilikuvien tallennuspaikka.

Profiilitietoihin voit kerätä sekä yhteystietojasi että henkilökohtaisia tietojasi. Kukin profiilitieto on yksittäinen tuotos, jonka voit lisätä yksittäisenä tietona profiilisivullesi tai mille tahansa portfoliosivullesi. Voit itse siis päättää, että kuinka paljon tietoja itsestäsi paljastat.

Tietoja minusta


Pakollisia kenttiä ovat etunimi ja sukunimi. Mikäli olet kirjautunut ensimmäisen kerran Optima- tai Moodle-oppimisympäristön kautta, nämä tiedot ovat siirtyneet automaattisesti oppimisympäristöstä Kyvyt.fi:n puolelle. Kaikki muut tiedot ovat valinnaisia kenttiä. Nimesi on nähtävissä muille Kyvyt.fi:n käyttäjille. Voit myös käyttää Nimimerkkiä. Tämä ei ole kuitenkaan suositeltavaa, sillä muiden käyttäjien kuten kavereiden tai ohjaajasi on vaikeampi löytää sinua käyttäjä-haulla.

Tietoja minusta.png

 1. Profiilisivullesi-linkki vie sinut suoraan profiilin muokkaustilaan, jossa voit järjestellä tietoja, joita haluat näyttää profiilissasi.
 2. Etunimi: Virallinen etunimesi.
 3. Sukunimi: Virallinen sukunimesi.
 4. Opiskelija ID: Täytä mikäli tarpeen.
 5. Nimimerkki: Nimimerkki, jolla haluat tulla tunnetuksi Kyvyt.fi:ssä. Jos olet kirjoittanut tähän nimimerkin, oikea nimesi ei tule näkyviin muille Kyvyt.fi:n käyttäjille. Tämä voi hankaloittaa mm. viestintää muiden käyttäjien kanssa. Palveluntarjoaja näkee aina oikean nimesi ja käyttäjätunnuksesi.
 6. Esittely: Voit kertoa itsestäsi kirjoittamalla esittelyn. Teksti tulee näkyviin automaattisesti profiilisivullesi. (TÄMÄ TARKISTETTAVA!!!). Mikäli olet kirjautunut Optima- tai Moodle-oppimisympäristön kautta ja olet kirjoittanut oppimisympäristöön esittelyn itsestäsi, kuvausteksti tulee automaattisesti myös Kyvyt.fi:n puolelle ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Voit muokata esittelytekstiä Kyvyt.fi:n puolella, muutokset eivät siirry takaisin oppimisympäristöön.
 7. Napsauta Tallenna profiili -painiketta tallentaaksesi muutokset.Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietojasi myöhempään käyttöä varten. Kaikki tiedot, jotka syötät näihin kenttiin, näkyvät muille käyttäjille vain silloin, kun lisäät ne profiilisivullesi tai portfoliosivullesi, johon annat katseluoikeudet (TÄHÄN LINKKI KATSELUOIKEUKSIIN). Muutoin tiedot näkyvät vain sinulle.

Profiili yhteystiedot.png

 1. Kirjoitan niihin kenttiin tiedot, joita arvelet käyttäväsi profiilisivullasi tai portfoliosivuillasi.
 2. Sähköpostiosoite: Sinulla voi olla yksi tai useampi sähköpostiosoite tallennettuna yhteystietoihisi.Sähköpostiosoitteen lisäys

Sähköpostiosoitteessa näytetään se sähköpostiosoite, jonka olet antanut rekisteröitymisen yhteydessä. Huom! Kirjautuessasi ensimmäisen kerran Optima- tai Moodle-oppimisympäristön kautta palveluun, sinulle tallentuu automaattisesti Kyvyt.fi:hin se sähköpostiosoite, joka sinulla on käytössä oppimisympäristössä. Voit lisätä muita sähköpostiosoitteita profiilitietoihisi myöhempää käyttöä varten.

Sahkoposti.png
Profiili: Lisää tai poista sähköpostiosoite

 1. Tietoja minusta → Yhteystiedot -osiossa napsauta Lisää sähköpostiosoite -linkkiä. Sinulle tulee näkyviin tekstikenttä.
 2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi. Varmista, että osoite tulee kirjoitettua oikein.
 3. Napsauta Lisää-painiketta.
 4. Napsauta Tallenna profiili -painiketta sivun alalaidassa. Järjestelmä lähettää valtuutusviestin sähköpostiosoitteeseen, jonka juuri lisäsit. Seuraa ohjeita, jotka saat sähköpostiisi.
 5. Kun olet vahvistanut sähköpostiosoitteen saamasi viestin kautta, sähköpostiosoite lisätään toissijaiseksi sähköpostiosoitteeksesi listaan. Jos valitset toissijaisen sähköpostiosoitteen valintanapista ja napsautat sivun alareunassa Tallenna profiili -painiketta, tästä sähköpostiosoitteesta tulee ensisijainen sähköpostiosoitteesi ja jatkossa mm. tiedotteet lähetetään tähän osoitteeseen.
 6. Napsauta Btn deleteremove.png -kuvaketta kun haluat poistaa sähköpostiosoitteen listasta.Asetukset

Työpöytä

Kirjautuessasi palveluun sisään, päädyt Työpöydälle, jollei instituutiollasi ole käytössä aloitussivua. Työpöydällä on oletuksena kokoelma pikalinkkejä palvelun eri osiin sekä nostettuna muutamia sisältöjä.


Dashboard.png


Pikalinkit

1. Tietoja palvelusta -laatikkoon on kerätty pikalinkkejä palvelun eri osiin. Tämä voi auttaa sinua uutena käyttäjänä tutustumaan palvelun eri toimintoihin. Laatikon saa poistettua työpöydältä oikeasta yläkulmasta Btn close.png -kuvakkeesta. Laatikon saa takaisin näkyviin Asetukset -> Tietoja palvelusta etusivulla.

 • Luo ja kokoa: Kehitä portfoliotasi
 • Järjestä: Esittele portfoliosi
 • Jaa ja verkostoidu: Pidä yhteyttä kavereihisi ja tee yhteistyötä ryhmissä


Tiedot työpöydällä

2. Työpöydällä on oletuksena seuraavat sisältölohkot:

 • Uusimmat sivut -sisältölohko näyttää uusimmat sellaiset sivut, joihin sinulle on annettu katseluoikeus. Muut käyttäjät ovat saattaneet jakaa sivunsa/sivustonsa esimerkiksi kaikille kirjautuneille käyttäjille eli käytännössä kaikille Kyvyt.fi-palvelun käyttäjille. Listaukseen tulee näkyviin myös itse juuri tekemäsi sivut, mutta sivut EIVÄT näy muille käyttäjille, jollet ole antanut sivuille katseluoikeuksia. Tämä lista onkin kaikilla käyttäjillä erilainen.
 • Omat sivut -sisältölohko listaa itse tekemäsi sivut. Mikäli et ole vielä tehnyt yhtään sivua, sinulle näkyy teksti Ei mitään katsottavaa :(
 • Postilaatikko -sisältölohko näyttää viimeisimmät viestit, jotka olet saanut Postilaatikkoon. Pääset lukemaan viestin joko napsauttamalla viestin otsikkoa Työpöydällä tai napsauttamalla Message.png -kuvaketta yläpalkissa.
 • Seurattavat foorumikeskustelut -sisältölohko näyttää foorumikeskustelut niiden ryhmien osalta, joissa olet itse jäsenenä. Pääset lukemaan viestin napsauttamalla viestin otsikkoa.

Työpöydän sisältölohkojen sisältö päivittyy sitä mukaa kun käytät Kyvyt.fi-palvelua. Voit itse lisätä/poistaa työpöydän sisältölohkoja Muokkaa tätä sivua -painikkeen kautta. Napsauttamalla Settings kyvyt.png -kuvaketta pääset muokkaamaan kyseisen sisältölohkon asetuksia. Btn deleteremove.png -kuvakkeesta voit poistaa sisältölohkon työpöydältäsi.

Sisältö

Sisältö-osio sisältää kaikki tuotokset, jotka voit luoda Kyvyt.fi:ssä tai ladata Kyvyt.fi:hin ja joita voit käyttää portfoliossasi. Kaikki tiedot ja tiedostot, jotka luot ja tallennat Sisällön alle, ovat näkyvissä vain sinulle. Kun lisäät tuotoksen portfoliosivullesi ja annat sivulle jonkin katseluoikeuksista, vasta sen jälkeen tuotos näkyy muille.

Tiedostot

SisältöTiedostot

Tiedostot-alue on säilytyspaikka, ns. dokumenttivarasto kansioille ja tiedostoille, joita voit käyttää portfoliossasi. Voit lisätä sekä kansioita että tiedostoja sivulle. Voit luoda rajattoman määrän kansioita ja alikansioita. Napsauttamalla kansion nimeä näet mitkä alikansiot ja tiedostot ovat sen alla. Napsauttamalla Pääkansio-linkkiä pääset takaisin kansioiden päätasolle.


Voit järjestellä tiedostoja ja kansioita raahaamalla tiedoston/kansion viemällä sen toisen kansio-ikonin päälle. Sopivasti nimetty ja järjestelty kansiorakenne helpottaa sinua pitkällä aikavälillä tuotostesi organisoinnissa ja hakemisessa. Jos haluat siirtää tiedoston tai kansion pois alikansiosta, raahaa se yläkansio Ylakansio.png -kuvakkeen päälle.

Järjestelmä perustaa osan kansioista automaattisesti. Tällaisia kansioita ovat kuvat, sivutiedostot, saapuvat ja mobiililataukset.


 • Kuvat-kansio syntyy kun lataat palveluun ensimmäisen profiilikuvan
 • Sivutiedostot-kansio syntyy kun kopioit toiselta käyttäjältä sivun/sivuston
 • Saapuvat-kansio syntyy kun siirrät tiedostoja Optimasta tai Moodlesta Kyvyt.fi:hin
 • Mobiililataukset-kansio syntyy kun olet kytkenyt Android-puhelimesi Kyvyt.fi-tiliisi ja siirrät tiedostoja matkapuhelimesta Kyvyt.fi:hin käyttäen MaharaDroid-appsia.Voit siirtää tiedostoja muihin Tiedostot-alueella oleviin kansioihisi näistä automaattisesti syntyvistä kansioista normaalisti raahaamalla.

Voit siirtää kansioita ja tiedostoja Tiedostot-alueella vapaasti ilman, että sinun täytyy linkittää niitä uudestaan sivuilla, joilla olet kansioita ja tiedostoja käyttänyt. Myöskään kansioiden ja tiedostojen uudelleen nimeäminen ei riko linkkejä sivuihin vaan tiedot päivittyvät automaattisesti.


Vinkki transparent.png Kun lisäät tiedoston Tiedostot-alueella kansioon, päivittyy kansion sisältö automaattisesti niillä sivuilla, joihin olet kyseisen kansion lisännyt.Tiedoston lataaminen

Ennen kuin lataat tiedoston Tiedostot-alueelle, varmista, että sinulla on oikeus tehdä niin. Kun julkaiset minkä tahansa tuotoksen portfoliossasi, sinulla tulee olla tuotokseen riittävät oikeudet. Tämä tarkoittaa:

 • tuotos on sinun omasi tai
 • sinulle on annettu oikeus kopioida ja jakaa tiedostoa edelleen kunhan jakaminen ei riko mitään tekijänoikeuslakeja ja
 • tuotos noudattaa palveluntarjoajan Käyttöehtoja

Tiedostot alue.png

 1. Lisää tiedosto: Laita täppä päälle, jotta pääset lataamaan tiedoston. Samalla vahvistat, että tiedosto, jota olet lataamassa on omasi tai sinulla oikeus tiedoston jakamiseen.
 2. Tiedosto: Lataa tiedosto napsauttamalla Selaa -painiketta etsiäksesi tiedoston omalta koneeltasi. Varmista, ettei tiedosto ole suurempi kuin 100 MB.
 3. Kuvien pienentäminen: Voit valita, että pienennetäänkö suurikokoiset kuvasi automaattisesti kokoon 1024 x 1024 px. Asetus on oletuksena päällä. Suositus on, että asetus pidetään päällä, sillä näin säästät levytilaasi.
 4. Kuvien raahaaminen: Sen sijaan, että napsautat Selaa -painiketta ladataksesi tiedostoja, voit raahat tiedostot suoraan koneeltasi Pudota ladattavat tiedostot tähän -alueelle. Sinun tulee kuitenkin tarkistaa, että raahattavan tiedoston maksimikoko (100 MB) ei ylity, samoin ettei kokonaislevytilan määrä (200 MB) ei ylity. Huom! Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla selaimilla eikä mobiililaitteilla (tabletit, matkapuhelimet). Yleisesti ottaen raahaus-toiminto toimii seuraavilla selaimilla: Chrome 7+, Firefox 4+, Internet Explorer 10+, Opera 12+ (vain Windows) ja Safari 6+.
 5. Luo kansio: Jos haluat luoda kansion ennen kuin lataat tiedostoja, kirjoita kansion nimi ja napsauta Luo kansio -painiketta. Napsauta kansiota ladataksesi tiedostot suoraan kyseiseen kansioon.
 6. Nimi: Näet listauksen kaikista kansioistasi sekä tiedostoistasi, jotka eivät ole missään kansiossa.
 7. Kuvaus: Näet kansioidesi ja tiedostojesi kuvauksen, jotta saat nopeasti käsityksen siitä, mikä niiden sisältö on.
 8. Koko: Tiedostojesi koko näytetään tässä.
 9. Päivämäärä: Näytetään päivämäärä, jolloin olet luonut kansion tai ladannut tiedoston.
 10. Napsauta Btn edit.png -kuvaketta muokataksesi kansion tai tiedoston asetuksia. Jatka Muokkaa tiedostoa.
 11. Napsauta Btn deleteremove.png -kuvaketta poistaaksesi kansion tai tiedoston. Saat joka kerta varoitusviestin ennen poistamista, jotta et poista kansiota tai tiedostoa vahingossa.
 12. Google Drive ja Microsoft OneDrive -pilvitallennuskansiot: Mikäli olet integroinnut Google Drive ja/tai Microsoft OneDrive -pilvitallennustilisi Kyvyt.fi:hin, näkyvät kansiot Tiedostot-alueella omalla kuvakkeella Cloudy.png.
  Tähän linkki ohjeeseen...

Voit siirtää tiedoston kansioon napsauttamalla tiedoston nimen edessä olevaa ikonia ja raahaamalla tiedoston kansio-ikonin päälle. Samalla tavalla voit siirtää kansioita toisten kansioiden alle.

Useamman tiedoston lataaminen

Voit ladata useita tiedostoja kerrallaan kolmella eri tavalla:

 1. Voit ladata useita tiedostoja kerralla kun napsautat ensin Selaa-painiketta ja sen jälkeen valitset tiedostot omalta koneeltasi pitämällä CTRL-näppäin (tai Command-näppäin Macillä) pohjassa ja napsauttamalla kaikkien niiden tiedostojen päällä, jotka haluat ladata kerralla.
 2. Voit raahata useita tiedostoja Pudota ladattavat tiedostot tähän -alueelle.
 3. Voit pakata haluamasi tiedostot ensin zip-tiedostoksi omalla koneellasi ja sen jälkeen ladata zip-tiedoston Kyvyt.fi:hin.

Kun olet ladannaut zip-tiedoston Kyvyt.fi:hin, voit purkaa sen Kyvyt.fi:ssä. Napsauta Btn extract.png -kuvaketta Btn edit.png -kuvakkeen vieressä. Seuraa näytön ohjeita.

Tiedoston ja kansion muokkaaminen

Voit muokata kansion tai tiedoston asetuksia koska tahansa. Sinun ei tarvitse linkittää tiedostoa uudestaan portfoliosivuillesi vaan kaikki muutokset, jotka teet asetuksiin, päivittyvät automaattisesti.

Tiedostot muokkaus.png

Tiedoston asetusten muokkaus

 1. Napsauta Btn edit.png -kuvaketta muokataksesi kansion tai tiedoston asetuksia.
 2. Nimi: Voit muuttaa tiedoston (tai kansion) nimeä. Tämä kenttä on pakollinen ja jokaisella tiedostolla (tai kansiolla) tulee olla nimi.
 3. Kuvaus: Kirjoita tiedostolle (tai kansiolle) kuvaus, jotta sinun on helpompi löytää se uudestaan.
 4. Avainsanat: Anna tiedostolle (tai kansiolle) yksi tai useampi avainsana. Voit valita jo olemassa olevista avainsanoistasi napsauttamalla Näytä avainsanani -linkkiä. Jos kirjoitat avainsanat kenttään, erottele avainsanat toisistaan pilkulla.
 5. Salli kommentit: Laita täppä päälle, mikäli haluat, että käyttäjillä, jotka näkevät tiedoston sivullasi, on lupa kirjoittaa kommentteja sivullesi sivun Kommentoi-toiminnolla. Huom! Kommentointi oikeudet voi antaa myös sivun katseluoikeuksien antamisen yhteydessä.
  Tähän linkki ohjeeseen...Lataa kansion sisältö zip-tiedostoksi

Voit ladata joko koko Tiedostot-alueen kaikki tiedostot ja kansiot tai yksittäisen kansion sisällön zip-tiedostoksi omalle koneellesi. Huom! Mikäli sinulla on integroituna Google Drive tai Microsoftin OneDrive -tili Kyvyt.fi-tiliisi, näitä kansioita ei pakata zip-tiedostoon, vaikka pakkaisitkin kaikki Tiedostot-alueen kansiot ja tiedostot.

Zip tiedosto.png

 • Mikäli haluat pakata kaikki Tiedostot-alueen kansiot ja tiedostot, napsauta Lataa kansion sisältö zip-tiedostoksi -linkkiä Pääkansio-näkymässä.
 • Mikäli haluat pakata jonkin yksittäisen kansion tiedostot, napsauta ensin kansion nimeä ja sen jälkeen Lataa kansion sisältö zip-tiedostoksi -linkkiä.Levytila

Kyvyt.fi-palvelun palveluntarjoaja Discendum Oy tarjoaa kaikille käyttäjille 200 MB levytilaa käyttöön tiedostojen tallennusta varten. Voit tarkistaa oman levytilasi tilanteen sivupalkista ollessasi Tiedostot-alueella.

Levytila.png

Levytila

Vinkki transparent.png Lisää levytilaa saat integroimalla Google Drive ja/tai Microsoft OneDrive -tilisi Kyvyt.fi:hin. Pilvipalveluissa olevat tiedostot ovat samalla tavalla lisättävissä portfoliosivuihin kuin Tiedostot-alueen muutkin tiedostot.
Vinkki transparent.png Paljon levytilaa vievät tiedostot, kuten videotiedostot kannattaa tallentaa Google Drive tai Microsoft OneDrive -pilvipalveluun. Integroinnin jälkeen voit upottaa videoita portfoliosivuillesi suoraan omalta Tiedostot-alueeltasi ilman, että levytila Kyvyt.fi:n sisällä vähenee.


CV+

SisältöCV+

Kyvyt.fi:ssä käyttäjillä on mahdollisuus laatia itselleen yksi tai useampi ansioluettelo käyttämällä CV+ -työkalua. Työkalulla voi luoda myös monikielisiä ansioluetteloita. Voit julkaista ansioluettelosi joko kokonaan tai sitten yksittäisiä osia ansioluettelosta portfoliosivuillasi.

Ansioluettelon laatiminen

Ansioluettelon laatiminen aloitetaan napsauttamalla Uusi ansioluettelo.png -painiketta. Avautuu seuraava näkymä:

Ansioluettelo asetukset.png

 1. Ansioluettelon otsikko: Anna ansioluettelolle mahdollisimman kuvaava nimi. Nimi ei tule näkyviin mikäli julkaiset ansioluettelon esimerkiksi portfoliosivullasi, vaan ansioluettelon otsikon perusteella erotat eri ansioluettelot toisistaan.
 2. Kieli: Valitse valikosta sopiva kieli ansioluettelolle. Käyttöliittymä tukee ansioluettelon laatimista kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti, jolloin ansioluettelon otsikot ja mm. taulukoiden kenttien nimet tulevat valitulla kielellä. Mikäli valitset vaihtoehdoksi muu, otsikot, taulukoiden kenttien nimet jne. tulevat englanniksi.
 3. Kopioi ansioluettelo: Laittamalla valinnan päälle, saat alasvetovalikoon listauksen jo aiemmin laatimistasi ansioluetteloista. Mikäli valitset jonkin aiemman ansioluettelon pohjaksi, saat käyttöösi jo aiemmin syöttämäsi tiedot eikä sinun tarvitse kirjoittaa uudelleen esimerkiksi koulutustietojasi. Huom! Järjestelmä tekee ansioluettelosta kopion, joten alkuperäisen ansioluettelon tiedot EIVÄT muutu jos muokkaat uuden ansioluettelon tietoja.

Vaihtoehto Vanhan tyypinen ansioluettelo tarkoittaa Maharan perusansioluetteloa, joka löytyy SisältöAnsioluettelo. Tästä ansioluettelosta ollaan jollakin aikavälillä luopumassa, joten mikäli et käytä Europassi-ansioluetteloa, suosittelemme käyttämään CV+ -ansioluettelo työkalua. Mikäli olet kuitenkin jo aiemmin ehtinyt täyttämään vanhan tyyppisen ansioluettelon ja haluat tiedot käyttöösi CV+ puolella, voit kopioida tiedot tällä toiminnolla.

Ansioluettelon toiminnot

Kun ansioluettelo on luotu, avautuu seuraava näkymä:

Ansioluettelo toiminnot.png]

 1. Nuolet.png -kuvake: voit järjestellä ansioluettelon kenttien järjestystä raahaamalla kentän haluamaasi paikkaan listauksessa. Voit haluta muuttaa kenttien järjestystä silloin kun julkaiset koko ansioluettelon yhdellä kertaa (kts. ansioluettelon julkaisu)
Tähän linkki ohjeeseen...
 1. Ansioluettelon kentän tietoja pääsee muokkaamaan napsauttamalla ansioluettelon kentän nimeä.
 2. Ansioluettelon kentän saa poistettua napsauttamalla Btn deleteremove.png -kuvaketta. Huom! Mikäli poistat ansioluettelon kentän, et saa palautettua sitä enää takaisin kyseiseen ansioluetteloon.
 3. Ansioluettelon kentän otsikon saa halutessaan vaihdettua kirjoittamalla uuden nimen kenttään. Tämä mahdollistaa mm. ansioluettelon kenttien monipuolisemman käytön.Saatekirje

Voit kirjoittaa ja muotoilla saatekirjeen ansioluetteloosi Saatekirje-kentässä.

Saatekirje.png

 1. Otsikko: Muokkaa tarvittaessa saatekirjeen otsikkoa. Tallenna muutos Tallenna-painikkeesta.
 2. Kirjoita saatekirje kenttään ja tee tarvittavat muotoilut editorilla.
 3. Kun saatekirje on valmis, saat tallennettua sen Tallenna-painikkeesta.

Mikäli kirjoitat saatekirjeen tekstin Microsoft Word -ohjelmalla editorin sijaan, käytä tekstin tuonnissa editorin Word paste.png -toimintoa. Tällöin editori siivoaa automaattisesti suurimman osan turhista muotoiluista, joita Word lisää dokumenttiin. Nämä muotoilut helposti sotkevat tekstin ulkoasun.

Henkilötiedot

Voit oman valintasi ja tarpeen mukaan täyttää yhden tai useamman Henkilötiedot-kentän. Mikäli et tarvitse jonkin kentän tietoja osana ansioluetteloasi tai muuten portfoliossasi, voit jättää kentät tyhjäksi. Huom! Täytettyjen kenttien tiedot eivät näy muille käyttäjille ennen kuin olet lisännyt ne portfoliosivullesi ja julkaissut sivun.

Henkilotiedot.png

Henkilötietojen lisääminen ansioluetteloon

 1. Otsikko: muokkaa kentän otsikkoa tarvittaessa. Napsauta Tallenna-painiketta tallentaaksesi muutoksen.
 2. Syntymäaika: Lisää kenttään syntymäaikasi.
 3. Syntymäpaikka: Lisää syntymäpaikkasi. Voit lisätä halutessasi myös maan, jossa olet syntynyt.
 4. Kansalaisuus: Kirjoita kansalaisuus kuten se on kirjoitettu passiisi.
 5. Voimassaoleva viisumi: Työlait vaihtelevat eri maissa, joten voi haluta lisätä työ- tai matkustusviisumisi tilan ansioluetteloosi.
 6. Sukupuoli: Kirjoita kenttään sukupuoli.
 7. Siviilisääty: Kirjoita kenttään siviilisäätysi jos se tuntuu sinusta tarpeelliselta.
 8. Napsauta lopuksi Tallenna-painiketta.Koulutus


Koulutus-osioon voit lisätä erilaisia koulutustietoja, kuten suoritetut tutkinnot, kurssit jne. Aloita koulutustiedon lisääminen napsauttamalla Lisaa.png -painiketta.

Koulutus.png

 1. Aloituspäivä: Tutkinnon, kurssin jne. aloituspäivä.
 2. Päättymispäivä: Tutkinnon, kurssin jne. päättymispäivä, mikäli jo tiedossa.
 3. Oppilaitos: Kirjoita organisaation nimi, jossa suoritit koulutuksen.
 4. Tutkintotyyppi: Kirjoita tutkintotyyppi jos tieto tuntuu oleelliselta.
 5. Tutkinnon nimi: Kirjoita tutkinnon, kurssin jne. nimi.
 6. Kuvaus tutkinnosta: Voit kirjoittaa lisätietoa koulutuksesta, jonka olet suorittanut. Tällaisia tietoja voisivat olla esimerkiksi sivuaineopinnot, opinnäytetyön aihe ja arvosana jne.
 7. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.
 8. Napsauta Btn close.png -kuvaketta peruuttaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi ponnahdusikkunan.Huom! Kuvaus tutkinnosta -kohtaan voit lisätä linkin myös todistukseen, jonka olet saanut koulutuksesta. Tämä edellyttää sitä, että olet tallentanut todistuksen SisältöTiedostot -alueelle.

Todistuksen lisääminen:

 1. Kirjoita kenttään todistukselle nimi, esimerkiksi Tutkintodistus tradenomi.
 2. Maalaa hiirellä kirjoittamasi teksti ja napsauta editorissa Linkki kuvake.png -kuvaketta. → Sinulle avautuu Lisää/muuta linkki -ponnahdusikkuna:

  Linkin lisays.png.

 3. Napsauta ikkunassa Selaa-kuvaketta, jolloin sinulle avautuu Omat tiedostot -alue, josta voit hakea tallentamasi todistuksen.
 4. Napsauta lopuksi Lisää-painiketta.Kun koulutustiedot on lisätty, voit järjestellä taulukossa olevia yksittäisiä tietoja eri järjestykseen (esim. uusimmasta vanhimpaan) mikäli on tarvetta.

Koulutus jarjestys.png

Koulutus-taulukon toiminnot

 1. Vaihtaaksesi taulukon tietojen järjestystä, käytä ylös- ja alas-nuolia.Btn moveup.pngBtn movedown.png
 2. Aloituspäivä: Aloituspäivä näytetään kuten olet tiedon syöttänyt.
 3. Päättymispäivä: Päättymispäivä näytetään kuten olet tiedon syöttänyt.
 4. Tutkinto: Näytetään Tutkinnon nimi ja Oppilaitos.
 5. Mikäli haluat muokata yksittäistä tietoa, napsauta Btn edit.png -kuvaketta.
 6. Mikäli haluat poistaa yksittäisen tiedon, napsauta Btn deleteremove.png -kuvaketta.Työkokemus


Työkokemus-osioon voit tallentaa niin monta yksittäistä työkokemustietoa kuin haluat. Aloita työkokemustiedon lisääminen napsauttamalla Lisaa.png -painiketta.

Tyokokemus.png

Lisää työkokemustiedot yksi kerrallaan.

 1. Aloituspäivä: Lisää päivä, jolloin aloitit työssä.
 2. Päättymispäivä: Lisää päivä, jolloin lopetit työssä. Huom! Mikäli kyse on nykyisestä työpaikasta, voi kenttään kirjoittaa myös tekstin nykyinen.
 3. Työnantaja: Lisää työnantajan nimi.
 4. Tehtävänimike: Lisää titteli, joka sinulla oli käytössä.
 5. Kuvaus työtehtävästä: Voit kirjoittaa tarkemmat tiedot työtehtävästäsi kuten pääasialliset työtehtäväsi jne. Tähän kenttään voit lisätä linkkinä myös esimerkiksi työtodistuksesi (kts. ohjeistus Koulutus-osiosta).
 6. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.
 7. Napsauta Btn close.png -kuvaketta peruuttaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi ponnahdusikkunan.Kun työkokemustiedot on lisätty, voit järjestellä taulukossa olevia yksittäisiä tietoja eri järjestykseen (esim. uusimmasta vanhimpaan) mikäli on tarvetta.

Tyokokemus jarjestely.png

Työkokemus-taulukon toiminnot

 1. Vaihtaaksesi taulukon tietojen järjestystä, käytä ylös- ja alas-nuolia. Btn moveup.pngBtn movedown.png
 2. Aloituspäivä: Aloituspäivä näytetään kuten olet tiedon syöttänyt.
 3. Päättymispäivä: Päättymispäivä näytetään kuten olet tiedon syöttänyt.
 4. Asema: Näytetään Tehtävänimike ja Työnantaja.
 5. Mikäli haluat muokata yksittäistä tietoa, napsauta Btn edit.png -kuvaketta.
 6. Mikäli haluat poistaa yksittäisen tiedon, napsauta Btn deleteremove.png -kuvaketta.Sertifikaatit, suositukset ja palkinnot


Sertifikaatti, suositukset ja palkinnot -osioon voit kerätä erilaisia sertifikaatteja, suosituksia, tunnustuksia ja palkintoja kuten Taitaja2015-voittaja, edellisen työpaikan esimiehen suositus jne.

Tietojen lisääminen, muokkaus ja poistaminen tapahtuu saman prosessin mukaan kuin Koulutus- ja Työkokemus-tietojen lisääminen. Aloita tietojen lisääminen napsauttamalla Lisaa.png -painiketta.

Palkinnot.png

 1. Päivämäärä: Kirjoita päivämäärä, jolloin sait sertifikaatin, suosituksen tai palkinnon.
 2. Otsikko: Kirjoita sertfikaatin, suosituksen tai palkinnon nimi.
 3. Kuvaus: Tähän kenttään voit kirjoittaa tarkemman kuvauksen sertfikaatista, suosituksesta tai palkinnosta. Voit lisätä myös tiedostoja linkkinä Tiedostot-alueelta (kts. ohjeistus Koulutus-osiosta).
 4. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.
 5. Napsauta Btn close.png -kuvaketta peruuttaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi ponnahdusikkunan.Kun sertifikaatti, suositukset ja palkinnot tiedot on lisätty, voit järjestellä taulukossa olevia yksittäisiä tietoja eri järjestykseen (esim. uusimmasta vanhimpaan) mikäli on tarvetta.

Palkinnot jarjestely.png

Sertifikaatti, suositukset ja palkinnot -taulukon toiminnot


 1. Vaihtaaksesi taulukon tietojen järjestystä, käytä ylös- ja alas-nuolia. Btn moveup.pngBtn movedown.png
 2. Päivämäärä: Päivä jolloin saavutit sertfikaatin, suosituksen tai palkinnon.
 3. Otsikko: Sertfikaatin, suosituksen tai palkinnon nimi
 4. Mikäli haluat muokata yksittäistä tietoa, napsauta Btn edit.png -kuvaketta.
 5. Mikäli haluat poistaa yksittäisen tiedon, napsauta Btn deleteremove.png -kuvaketta.Kirjat ja julkaisut


Kirjat ja julkaisut -osioon voit kerätä tiedot erilaisista kirjoista ja julkaisuista (kuten artikkelit), joita olet kirjoittanut/tehnyt.

Tietojen lisääminen, muokkaus ja poistaminen tapahtuu saman prosessin mukaan kuin Koulutus- ja Työkokemus-tietojen lisääminen. Aloita tietojen lisääminen napsauttamalla Lisaa.png -painiketta.

Kirjat julkaisut.png

 1. Päivämäärä: Päivämäärä, jolloin kirja/artikkeli tms. on julkaistu.
 2. Otsikko: Kirjoita lehden tai kirjan nimi, jossa julkaisusi on julkaistu. Voit kirjoittaa kenttään myös mm. kirjan nimen tai artikkelin otsikon.
 3. Oma osuuteni: Kirjoita mikä oli osuutesi julkaisussa, esim. kirjoittaja, taittaja jne.
 4. Kuvaus: Tähän kenttään voit kirjoittaa tarkemman kuvauksen julkaisuun liittyen esimerkiksi tarkempi kuvaus omasta osuudesta, lähdeviitteet, linkin artikkelin web-julkaisuun jne.
 5. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.
 6. Napsauta Btn close.png -kuvaketta peruuttaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi ponnahdusikkunan.Ammatilliset jäsenyydet


Ammatilliset jäsenyydet -osioon voit lisätä erilaisten yhdistysten ja liittojen jäsenyydet, jotka liittyvät opiskeluusi/työhösi ja jotka haluat mahdollisesti lisätä ansioluetteloosi. Aloita tietojen lisääminen napsauttamalla Lisaa.png -painiketta.

Ammatilliset jasenyydet.png

 1. Aloituspäivä: Päivämäärä, jolloin liityit yhdistyksen/liiton tai muun organisaation jäseneksi.
 2. Päättymispäivä: Päivämäärä, jolloin jäsenyytesi organisaatiossa päättyi.
 3. Otsikko: Organisaation nimi
 4. Kuvaus: Voit kirjoittaa lisätietoja jäsenyyteesi liittyen.
 5. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.
 6. Napsauta Btn close.png -kuvaketta peruuttaaksesi tehdyt muutokset ja sulkeaksesi ponnahdusikkunan.Tavoitteet


Voit lisätä ansioluetteloon kolmenlaisia tavoitteita:

 • Henkilökohtaiset tavoitteet
 • Koulutustavoitteet
 • Uratavoitteet

Henkilökohtaiset tavoitteet ja uratavoitteet lisätään usein ansioluettelon osana työhakemukseen siksi, että työnantajat voivat arvioida niiden kautta miten tietty rooli työpaikalla istuu sinun tavoitteisiisi.

Koulutustavoitteita voit käyttää mm. siihen, että kuvailet millaisia saavutuksia tai koulutuspolkua tavoittelet opiskelujesi aikana.

Kaikissa kolmessa Tavoitteet-osiossa on käytössä samanalainen tekstieditori, johon kirjoitetaan tavoitteet. Voit koska tahansa lisätä/poistaa/muokata kirjoittamaasi tekstiä.

Tavoitteet.png

 1. Kirjoita tavoitteet tekstieditorilla ja tee haluamasi muokkaukset käyttäen hyödyksi editorin eri työkaluja.
 2. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.Taidot


Voit lisätä ansioluetteloon kolmenlaisia taitoja:

 • Henkilökohtaiset taidot
 • Koulutuksen kautta saadut taidot ja osaaminen
 • Työtaidot

Voit sisällyttää lisäämäsi taidot portfoliosivuillesi.

Työnantajat ovat aina kiinnostuneita siitä, että mitä taitoja tuot mukanasi työtehtävääsi liittyen. Voit käyttää tätä osiota tallentaaksesi harrastusten, opiskelujen ja työn kautta saatuja taitoja, joita voit sitten hyödyntää mm. työnhaun yhteydessä. Voit esimerkiksi taitojen kautta tuoda esiin, mitä taitosi tuovat lisää mm. työryhmätyöskentelyyn.

Taidot.png

 1. Kirjoita tavoitteet tekstieditorilla ja tee haluamasi muokkaukset käyttäen hyödyksi tekstieditorin eri työkaluja.
 2. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.Kiinnostuksen kohteet


Kiinnostuksen kohteet -osioon voit listata sekä henkilökohtaisia että ammatillisia kiinnostuksen kohteitasi. Kiinnostuksen kohteet voivat olla harrastuksia, urheiluun liittyviä aktiviteetteja, vapaaehtoistyötä, järjestötoimintaa, tutkimukseen ja osaamiseen liittyviä mielenkiinnon kohteita jne. Listaamalla kiinnostuksen kohteesi autat työnantajaa saamaan paremman kuvan siitä, että millainen henkilö olet ja mitä tuot mukanasi heidän organisaatioon.

Kiinnostuksen kohteet.png

 1. Kirjoita kenttään kiinnostuksen kohteesi. Voit koska tahansa tulla takaisin ja muokata listausta.
 2. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.Uusi ansioluettelon kenttä


Voit luoda myös omia ansioluettelon kenttiä ja nimetä ne haluamallasi tavalla käyttämällä Uusi ansioluettelon kenttä -toimintoa.

Luottamustoimet.png

 1. Otsikko: Anna omalle osiolle kuvaava nimi.
 2. Kirjoita tiedot tekstieditorilla ja tee haluamasi muokkaukset käyttäen hyödyksi tekstieditorin eri työkaluja.
 3. Napsauta Tallenna-painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.Ansioluettelon julkaisu

Europassi

Ohjeet julkaistaan myöhemmin.

Suunnitelmat

SisältöSuunnitelmat

Suunnitelmat ovat yksinkertaisia ToDo-listoja. Ne sopivat erityisesti keskipitkän ja pitkän aikavälin tehtävien suunnitteluun. Suunnitelma voi koostua useista yksittäisistä tehtävistä, joille on määritelty määräaika.

Voit käyttää toimintoa mm.:

 • Isommissa tehtävissä/projekteissa henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen.
 • Oppimistehtävien hallintaan: voit pitää silmällä kuinka monta tehtävää olet jo suorittanut ja kuinka monta on vielä suorittamatta. Aikataulut voit asettaa itse.
 • Eri työpajoihin ja seminaareihin osallistumisten seurantaan. Aikatauluttamalla seminaarit voit samalla seurata omaa ammatillista kehittymistäsi.Suunnitelmat muokkaus.png

 1. Napsauta Uusi suunnitelma -painiketta kun haluat luoda uuden suunnitelman.
 2. Taulukossa näet jo tekemäsi suunnitelmat, niiden kuvaukset ja avainsanat.
 3. Napsauttamalla Btn edit.png -kuvaketta pääset muokkaamaan olemassa olevan suunnitelman asetuksia.
 4. Napsauttamalla Settings kyvyt.png -kuvaketta pääset muokkaamaan suunnitelman tehtäviä.
 5. Napsauttamalla Btn deleteremove.png -kuvaketta voit poistaa tekemäsi suunnitelman.Suunnitelman luominen


Aloita uuden suunnitelman luominen napsauttamalla Uusi suunnitelma.png -painiketta.

Suunnitelma.png

 1. Otsikko: Anna suunnitelmalle nimi. Tämä kenttä on pakollinen.
 2. Kuvaus: Kirjoita suunnitelmalle kuvaus.
 3. Avainsanat: Lisää avainsanoja, jolloin suunnitelma on helpompi löytää myöhemmin. Avainsanat erotetaan toisistaan pilkulla. Mikäli olet jo käyttänyt aiemmin avainsanoja esim. portfoliosivujen yhteydessä, saat ne näkyviin napsauttamalla Näytä avainsanani -linkkiä. Profiili-avainsanalla suunnitelman saa näkyviin oikeaan sivupalkin Pikalinkit -laatikkoon.
 4. Napsauta Tallenna suunnitelma -painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.
 5. Mikäli et halua tallentaa suunnitelmaa, napsauta Peruuta-painiketta.Tehtävien luominen

Voit lisätä suunnitelmalle tehtäviä muutamalla eri tavalla:

 • Napsauta Uusi tehtava.png -painiketta heti kun olet luonut suunnitelman.
 • Mene SisältöSuunnitelmat, napsauta suunnitelman otsikkoa ja napsauta Uusi tehtava.png.
 • Mene SisältöSuunnitelmat ja napsauta Settings kyvyt.png -kuvaketta.Tehtava.png

 1. Otsikko: Anna tehtävälle nimi. Tämä kenttä on pakollinen.
 2. Suorituspäivä: Määritä tehtävälle määräaika koska tehtävän pitäisi olla valmis. Voit lisätä päivämäärän napsauttamalla Btn calendar.png -kuvaketta tai kirjoittamalla päiväyksen muotoon: PP.KK.VVVV. Tämä kenttä on pakollinen ja mahdollistaa sen, että tehtävät merkitään automaattisesti erääntyneiksi.
 3. Kuvaus: Kirjoita tehtävälle kuvaus, jossa voit tarkemmin kuvata itse tehtävää.
 4. Avainsanat: Lisää avainsanoja, jolloin tehtävä on helpompi löytää myöhemmin. Avainsanat erotetaan toisistaan pilkulla. Mikäli olet jo käyttänyt aiemmin avainsanoja esim. portfoliosivujen yhteydessä, saat ne näkyviin napsauttamalla Näytä avainsanani -linkkiä. Profiili-avainsanalla tehtävän saa näkyviin oikeaan sivupalkin Pikalinkit -laatikkoon.
 5. Suoritettu: Valitse tämä valintaruutu, kun olet suorittanut tehtävän.
 6. Napsauta Tallenna tehtävä -painiketta kun kaikki tiedot on syötetty.
 7. Mikäli et halua tallentaa tehtävää, napsauta Peruuta-painiketta.Tehtävien tarkastelu

Pääset tarkastelemaan suunnitelman tehtäviä kahta eri kautta:

 1. SisältöSuunnitelmat → Napsauta suunnitelmaa.
 2. Lisää suunnitelma työpöydällesi tai portfolio/profiilisivullesi.Tehtavat tarkastelu.png

 1. Suunnitelman otsikko, jonka alla olevia tehtäviä olet tarkastelemassa.
 2. Avainsanat: Suunnitelmaasi lisäämäsi avainsanat.
 3. Suorituspäivä: Tehtävälle määrittämäsi määräaika koska tehtävän tulisi olla valmis.
 4. Otsikko: Näytetään kunkin tehtävän nimi.
 5. Kuvaus: Näytetään kullekin tehtävälle kirjoittamasi tarkempi kuvaus tehtävästä.
 6. Suoritettu: Tehtävän suorituksen tilanne. Mikäli tehtävä on merkitty suoritetuksi, on tehtävän kohdalla merkki Success.png. Mikäli tehtävän määräaika on ylittynyt, on tehtävän kohdalla varoitusmerkki Failure.png.
 7. Voit muokata tehtävää napsauttamalla Btn edit.png -kuvaketta.
 8. Voit poistaa tehtävän napsauttamalla Btn deleteremove.png -kuvaketta.
 9. Voit luoda uuden tehtävän napsauttamalla Uusi tehtävä -painiketta.
 10. Pääset takaisin Suunnitelmat-osion etusivulle napsauttamalla Takaisin suunnitelmiin -painiketta.Tehtävien muokkaus

Muokataksesi yksittäisiä tehtäviä:

 1. Napsauta Settings kyvyt.png -kuvaketta Suunnitelmat-osion etusivulla tai suunnitelman otsikkoa kohdassa SisältöSuunnitelmat.
 2. Napsauta Btn edit.png -kuvaketta sen tehtävän vieressä, jota haluat muokata.
 3. Tee tarvittavat muutokset tehtävään tai merkitse tehtävä valmiiksi.
 4. Napsauta Tallenna tehtävä -painiketta tallentaaksesi muutokset.