Mikä Kyvyt.fi on?

Kyvyt.fi on ePortfolio-palvelu, jossa käyttäjät voivat rakentaa ja ylläpitää sähköistä portfoliota. Palvelusta löytyy monipuolisia työkaluja sisällön tuottamiseen ja tallentamiseen. Kaiken materiaalin ei tarvitse kuitenkaan olla tallennettu palveluun, vaan käyttäjä voi hyödyntää portfoliosivuillaan tuotoksia, jotka sijaitsevat muissa pilvipalveluissa kuten YouTube, Google Drive, Prezi, SlideShare, Picasa jne.

Käyttäjä dokumentoi ja reflektoi omaa osaamistaan mm. keräämällä ja järjestelemällä osaamisestaan kertovia tuotoksia ja pitämällä esim. oppimispäiväkirjaa. Käyttäjä luo tuotoksistaan ja näytteistään web-sivuja ja -sivustoja, joita hän julkaisee haluamilleen henkilöille.

Sosiaalisen webin sovelluksena Kyvyt.fi tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden myös verkostoitua muiden käyttäjien kanssa. Palvelun ryhmä-toiminto mahdollistaa mm. erilaisten vertais- ja projektiryhmien luomisen ja hyödyntämisen.

 

Kyvyt.fi ja tekniikka


Kyvyt.fi on Discendum Oy:n kehittämä ja ylläpitämä SAAS-palvelu (Software As A Service). Se on toteutettu Mahara-nimisen avoimen lähdekoodin sovelluksen pohjalta. Kyvyt.fi:n taustalla on aina uusin Mahara-versio, mutta sen lisäksi Discendum Oy:llä on paljon omaa tuotekehitystä, joten Kyvyt.fi:stä löytyy paljon suomalaisille oppilaitoksille räätälöityjä ominaisuuksia. Discendum Oy on virallinen Mahara-partneri.


 

Integrointi muihin järjestelmiin

Kyvyt.fi on integroitavissa Optima- ja Moodle-oppimisympäristöihin ja käyttäjät rekisteröityvät ensisijaisesti jäsenorganisaatioiden oppimisympäristöjen kautta.

 

Ilmainen käyttäjälle

Kyvyt.fi-palvelun käyttö on ilmaista käyttäjälle, joka on saanut käyttäjätunnukset jonkin jäsenorganisaation kautta. Palvelu jää käyttöön myös sen jälkeen kun käyttäjä poistuu alkuperäisestä jäsenorganisaatiostaan. Käyttäjällä on siis mahdollisuus kehittää ja ylläpitää omaa sähköistä portfoliotaan myös valmistumisensa / kurssinsa jälkeen tai siirryttäessä organisaatiosta toiseen.

 

Millaisia portfolioita tehdään?

Käyttäjä voi luoda Kyyvt.fi:ssä erilaisia portfolioita tarpeen mukaan. Kyvyt.fi:tä on käytetty mm. seuraavanlaisten portfolioiden tekemiseen:

 • Kehittymisportfolio: oma oppiminen ja kehittyminen talteen ja näkyväksi muille
 • Näyteportfolio: kokonaisuuksia omasta parhaasta osaamisesta
 • Opinnäytetyöt: portfolio opinnäytetyön osana/tuotoksena
 • Opintojen suunnittelu ja ohjaus: HOPSin laatiminen, seuraaminen ja ohjaus
 • Työnhaku: työhakemukset, ansioluettelot, Europassi ja työnäytteet
 • Työssäoppiminen: työharjoittelupäiväkirjat, työharjoitteluraportit, työpaikkaohjaajan palaute, työharjoittelun ohjaus
 • Projektityöt: yhteisprojektit muiden opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa

 

Palvelun käytön hyödyt oppilaitokselle

Kyvyt.fi on oppimisympäristö, jossa opettajat, opinto- ja työpaikkaohjaajat voivat tukea, ohjata ja arvioida omia opiskelijoitaan tai harjoittelijoitaan. Opiskelijan kannalta portfoliosta voi olla paljon hyötyä harjoittelu- tai työpaikan etsimisessä ja on tärkeää, että oppilaitos tukee opiskelijoiden portfoliotyöskentelyä.

Opinnoissa Kyvyt.fi voi toimia ”näytön paikkana” ja opettajien kannalta ohjauksen välineenä. Avoimuuden ansioista Kyvyt.fi soveltuu hyvin työharjoitteluohjausympäristöksi, johon pääsevät opettajien ja opiskelijoiden lisäksi myös työpaikkaohjaajat ja muut työelämän edustajat. Lisäksi avoimuus tukee oppilaitosten välistä yhteistyötä ja verkostoitumista, sekä mahdollistaa projektien vetämisen yhteisessä ympäristössä. Oppilaitoksille Kyvyt.fi on toimintavarma, edullinen ja kustannustehokas palvelu, joka on helppo ottaa käyttöön.

Kaikkien näiden hyötyjen lisäksi on hyvä korostaa, että oman portfolion kehittämisen taitoja olisi hyvä oppia jo opiskelun aikana opettajan tai opinto-ohjaajan tukemana. Kyseiset taidot ovat keskeisiä elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

 

Kenelle?

Kyvyt.fi on suomalaisille oppilaitoksille, koulutusalan organisaatioille ja järjestöille tarkoitettu ePortfolio-palvelu. Palvelun kohderyhmiä ovat:

 • lukiot
 • 2. asteen ammatilliset oppilaitokset
 • ammattikorkeakoulut
 • yliopistot
 • vapaansivistystyön oppilaitokset (kansalaisopistot, työväenopistot jne.)
 • koulutusalan yritykset
 • järjestöt

Palvelun saa käyttöönsä oman oppilaitoksen kautta mikäli oppilaitoksella on palvelu käytössä. Tarkista Jäsenet-osiosta onko oppilaitoksesi jo mukana. Yksityishenkilöllä ei toistaiseksi ole mahdollista saada käyttäjätunnuksia palveluun.

 

Kiinnostuitko?

Organisaatioilla on mahdollisuus testata palvelua veloituksetta 2 kuukauden ajan. Tilaa testitunnukset yhteydenottolomakkeen kautta.